MVA-reglene du må kunne

Her er rådene for deg med egen bedrift, og unntakene du bør vite om.

Skattefradrag for hjemmekontor

Mange har innredet et rom i hjemmet for å kunne jobbe hjemmefra. Det er da lett å tro at dette automatisk kvalifiserer som et hjemmekontor med rett til fradrag i…

Pass på reglene for forskuddsfakturering

Hovedregelen i bokføringsreglene er at du ikke kan sende faktura eller utstede salgsdokumentasjon før tjenesten eller varen er levert, men det er gitt unntak for enkelte varer og tjenester. Hvilke…

Skattefrie inntekter – hva, hvordan og hvor mye?

De fleste er ikke klar over alle mulighetene de har til å tjene en og flere tusenlapper skattefritt. Vi ser nærmere på hva som hører til skattefrie inntekter.

Unngå å miste fradragsrett for merverdiavgift

Det er strenge krav til hvilke fakturaer som gir fradrag, og risikoen for tilleggsavgift er høy dersom det er formelle feil ved inngående fakturaer.

Gunstigste bilordning for enkeltpersonforetak

Den "enkle" måten for næringsdrivende å ha bil på, er å velge å føre opp fradrag etter fast kilometer-sats for mindre enn 6 000 kilometer kjøring i næringen. Dette kalles…

Hva er Elektronisk Handelsformat (EHF) og hvorfor brukes det?

Statlige virksomheter godtar ikke lenger at man sender en faktura på papir per brev eller som en pdf-fil via e-post. Nå ønsker også flere og flere bedrifter å motta fakturaer…

Forskuddsskatt kan bli kostbar felle for nybegynnere

Om du driver som en selvstendig næringsdrivende (ENK) eller er deltaker i ansvarlig selskap (ANS), har du ingen arbeidsgiver som står for trekk og innbetaling av skatten. I stedet er…

Korrekt behandling av fakturaer fra utlandet

Omsetning mellom næringsdrivende kan være utfordrende. I dette innlegget ser vi på de krav skattemyndighetene stiller til korrekt håndtering av fakturaer fra utlandet gjennom bokføringsloven og merverdiavgiftsloven.

Fradrag for merverdiavgift på el-sykkel

Vurderer du å handle inn el-sykkel eller ståhjuling til bedriften? Les hva Skattedirektoratet sier om fradragsrett for inngående merverdiavgift.

Håndtering av moms ved salg til utlandet

Har du planer om salg til utlandet? Les mer om merverdiavgiftsplikten og nullsats i dette innlegget.

Regler for lån i eget aksjeselskap

Lån i eget aksjeselskap har vært viet mye oppmerksomhet fra skattemyndighetenes side.

Alt om likviditetsstyring – slik får du kontroll på bedriftens penger

God likviditet er like viktig som resultatene dine. Lær om likviditetsstyring, likviditetsbudsjett og prognoser – rett og slett alt du trenger å vite for å styre likviditeten i riktig retning.

Hvordan få sikkerhet for krav mot en som ikke betaler?

Dersom en som skylder deg penger ikke betaler kan du vurdere å begjære utlegg for beløpet.

Skattemessig behandling av tilskudd og stipender

Du må vanligvis betale skatt på tilskudd og stipender du får til bedriften din, men det finnes unntak også her.

Privatbil eller firmabil i eget selskap?

Er firmabil best for innehaveren med eget selskap? Eller lønner det seg bedre med privateid bil og skattefri kilometergodtgjørelse utbetalt fra selskapet?

Sørg for tidlig levering av aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven må leveres i god tid før 31. januar. Dersom fristen ikke overholdes, har dette store konsekvenser for både selskapet og aksjonæren.

Ny mva-melding fra 2022

Skatteetaten skal modernisere mva-området. Så hva betyr dette egentlig for deg som driver egen bedrift?