Hvordan få sikkerhet for krav mot en som ikke betaler?

Når du har fått utlegg, kan du kreve tvangsfullbyrdelse. Det vil si at dersom personen som skylder deg penger ikke betaler frivillig, kan du få namsmannen til å innkreve kravet ved tvang. Namsmannen kan for eksempel ta med seg saksøktes bil, selge den og til slutt sørge for at du får pengene dine.

Tvangsgrunnlag

For å kreve utlegg må du ha et tvangsgrunnlag. Det finnes flere ulike tvangsgrunnlag som for eksempel:

  • Ubetalt faktura. Fakturaen forfallsdato må være passert og personen (skyldneren) kan ikke ha sagt at han er uenig i fakturaen.
  • Dom (herunder dom fra forliksrådet, forbrukertvistutvalget, husleietvistutvalget eller rettsforlik)
  • En avtale hvor det fremgår at kravet kan innkreves uten rettsak, for eksempel et gjeldsbrev eller en husleieavtale.
  • Andre uimotsagt pengekrav.

Slik går du fram når du skal kreve utlegg for pengekrav

  • Sende varsel. Før du kan begjære utlegg må du i de fleste tilfeller først sende et varsel. Varslet må inneholde en oppstilling av kravet og grunnlaget for det (for eksempel fakturaen), samt betalingsinformasjon. Det er også viktig å informere om at fullbyrdelse vil bli begjært dersom kravet ikke blir oppfylt.
  • 14-dagers frist. Begjæring om utlegg kan ikke sendes før 14 dager etter at det er sendt varsel.
  • Begjæring om utlegg. Etter 14-dagers fristen har utløpt kan kreditor sende en begjæring om utlegg.

Les mer om hvordan du går frem hos politiet.no.

Når namsmannen mottar begjæringen, vil de undersøke om skyldneren har noen eiendeler som du kan få utlegg i. Det er mulig å få utlegg i det meste av skyldnerens eiendeler, som for eksempel bil, båt, fast eiendom som hus eller hytte, bankkonto, lønn, ytelser fra NAV, eller annet som kan omgjøres i penger.

Om namsmannen kommer til at skyldneren har eiendeler eller inntekter og du får utlegg i disse, har du sikkerhet for ditt krav. Prosessen videre etter dette kommer an på hva du har fått utlegg i. Dersom du har fått utlegg i skyldnerens eiendeler, kan du kreve disse tvangssolgt gjennom namsmannen.

Kan koste deg

Det er viktig å være klar over at tvangsfullbyrdelse er en prosess som tar tid og kan være kostbar. Derfor bør du vurdere om det er verdt å gå denne veien før du begjærer utlegg, og vurdere andre mulige alternativer som for eksempel å komme til en avtale med skyldneren. Det er også lurt å rådføre seg med en advokat eller regnskapsfører for å sikre at du følger alle regler og prosedyrer riktig.

Til slutt, det å ha et godt system for fakturering og å holde orden på dokumenter og betalinger kan hjelpe deg å unngå slike situasjoner. Å følge opp betalinger og å ha et system for å håndtere forfalte krav kan bidra til å redusere risikoen for ubetalte krav.

Skrevet av advokat Mette Nagy Stovner – Pengekrav – Magnus Legal.

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!