På tide å lage budsjett for 2024

Hva er et budsjett?

Et budsjett er en oppstilling over forventede inntekter og kostnader for bedriften din i løpet av en bestemt periode, for eksempel et år. Et budsjett er med det et planlagt eller forventet regnskap for neste budsjettperiode.

Hvordan kan et budsjett bidra til bedre kontroll og innsikt?

  • Felles forståelse blant alle involverte i bedriften
  • Økt bevissthet på inntekter og kostnader
  • Oversikt over pengestrømmen

Et budsjett er et enkelt og effektivt verktøy for å planlegge kommende periode, og for å kontrollere i ettertid til å fange opp eventuelle avvik.

Viktig med både resultat- og likviditetsbudsjett

Du bør ha både et resultatbudsjett og et likviditetsbudsjett. Tidsperioden kan gjerne være for 1 år hvor du setter opp måned for måned, eller 2-3 år fremover hvis du skal budsjettere litt lengre frem i tid.

Hva er et resultatbudsjett?

Et resultatbudsjettet tar for seg forventede kostnader og inntekter i en bestemt tidsperiode basert på aktivitetene til bedriften. Det viser om du går med overskudd eller underskudd.

Hva er et likviditetsbudsjett?

Likviditetsbudsjettet er en oversikt over planlagte innbetalinger og utbetalinger. I motsetning til resultatbudsjettet som viser det regnskapsmessige resultatet, er dette en oversikt over pengestrømmen, hvor du kan se om du har penger til å betale løpende utgifter, som for eksempel leverandørfakturaer.

Nystartede bedrifter og bedrifter i vekst kan ved hjelp av et likviditetsbudsjett se hvilke perioder det kan være mangel på penger, og med det ta kontakt med banken for økt lån eller for eksempel kassekreditt. Slik kan du unngå betalingsproblemer og mulig konkurs!

Hvordan kan jeg sette opp et budsjett?

En enkel start er å bruke fjorårets tall. Videre bør du justere for prisstigning, områder hvor det er ventet en vekst eller nedgang på de ulike produkter/tjenester, markedssituasjon og eventuell endring i andre driftskostnader og investeringer.

Nystartede bedrifter uten historikk bør starte mer detaljert på transaksjonsnivå over inntekter/kostnader for å få et overblikk over hva som er forventet. Hvor detaljert du bør gå avhenger av størrelsen og kompleksiteten i bedriften din.

Altinn finnes dokumentmaler for både resultatbudsjett (driftsbudsjett) og likviditetsbudsjett.

Jobb aktivt med budsjettet året rundt

Ikke legg bort budsjettet når det nye året kommer, men bruk det aktivt måned for måned for å kontrollere. Er det avvik som går ut over fortjenesten kan det fanges opp, og du kan gjøre endringer som sikrer videre drift.

Start tidlig med planleggingen og sett av tid til budsjettering! Det er viktig for å kunne ta de riktige avgjørelsene, og det kan spare deg for mange utfordringer. Har du et regnskapssystem som inkluderer budsjett-funksjonalitet blir det samtidig mye lettere å avstemme fortløpende i gjennom året.

Budsjettplanlegging direkte i regnskapsprogrammet

I eAccounting kan du sette opp budsjett og få full kontroll over kommende kostnader og inntekter.

Lykke til med budsjettet!

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!