Har du ENK? Disse skattefradragene bør du vite om

Har du god kjennskap til hvilke skattefradrag du har krav på, kan du spare mye i lengden. Trikset er å få gode rutiner på å føre dette gjennom året. På den måten er det enkelt å få oversikt når det er tid for årsoppgjør.

Les også: Alt om årsoppgjøret – slik går det knirkefritt

Med enkeltpersonforetak har man rett på de aller fleste skattefradrag som i et aksjeselskap, og fradrag gjelder de fleste utgiftene du har i bedriften. Nøkkelen er å ha gyldige bilag for alt, dette vil si kvittering eller faktura, samt kjenne til reglene der det kan være unntak.

Slik får du fradragene

Etter du har sjekket at du har gyldig kvittering og vet hva du kan ha av fradrag, fører du kostnadene i regnskapet ditt. Når du leverer skattemelding og næringsspesifikasjon, regnes skatten ut – og totalsummen på fradragene vil trekkes fra inntektene dine.

Alle ENK med mer enn 600 bilag i året må bruke et regnskapsprogram til bokføring. Mange synes regnskapsprogram hjelper stort med å holde oversikten uansett antall bilag, og du kan prøve eAccounting gratis.

1) Hjemmekontor eller leid kontor

Som selvstendig næringsdrivende med hjemmekontor har man krav på et standardfradrag på 1850 kroner per år, dersom hjemmekontoret er et eget rom. Du kan ikke arbeide i et gjesterom eller i stuen.

Dette fradraget skal dekke kostnader som strøm, internett, kommunale avgifter og lignende. Du kan i stedet kreve fradrag for faktiske kostnader for hjemmekontoret, men da må du dokumentere hva disse er med bilag, og du får kun fradrag for den delen av boligen du bruker som kontor.

Dersom du leier kontor skal dette også føres opp som utgifter. Dersom du forhåndsbetaler leie frem i tid, husk å skrive dette på riktig periode i regnskapet ditt.

2) Telefon og Internett

Du kan også få fradrag for telefon, bredbånd og trådløst nett som du bruker i bedriften. Når det kommer til å regne ut telefonkostnader handler det om skjønn av hva du antar at du bruker. De fleste bruker en formel hvor 60 % er privat og 40 % er jobb. Du må kunne forklare hvorfor du har kommet frem til de tallene. 

Du kan også be om spesifisert regning fra telefonleverandøren din og merke hva som er jobb og privat, summere dette og føre hele beløpet i regnskapet ditt.

Les også: Alt om kravene til hjemmekontor.

3) Bruk av bil

Hvis du bruker din private bil i bedriften, kan du få fradrag på 3,5 kroner per kilometer. Dette gjelder bare dersom du kjører under 6000 kilometer per år. 

Hvis du kjører mer enn dette, må bilutgifter inn i regnskapet. Det vil si at kostnadene ved kjøp av bil føres som fradrag, og du kan trekke fra alle kostnader ved bilens bruk. Siden bilen da også benyttes til privatkjøring, må du skatte av deler av kostnadene fordi det gir deg en personlig fordel. En elektronisk kjørebok kan hjelpe med dette.

4) Innbetalt pensjon

Siden du har et enkeltpersonforetak uten ansatte er du ikke omfattet av en lovbestemt tjenestepensjon. Du kan likevel tegne en egen frivillig pensjon hvor du kan spare, som må være innskuddsbasert. 

Du får fradrag for innbetalinger til pensjonsordningen, og maks sparing er 6 prosent av beregnet personinntekt før fradrag for premie til egen pensjonsordning mellom 1G og 12G.

5) Oppstartskostnader

Når du er i startfasen av å etablere bedriften din, er det normalt å oppleve at det er flere utgifter enn inntekter. Dette tar Skatteetaten tar hensyn til. 

I inntil fem år før selve oppstartsåret, kan du derfor be om fradrag for de kostnadene du har hatt i oppstartsårene. Husk å ta vare på bilagene!

6) Mat og reiseutgifter

Dersom du med ENK er på jobbreise, vil du i som et utgangspunkt kunne få skattefradrag på kostnader til mat og reiseutgifter knyttet til reisen. Det er Skattedirektoratets oppfatning som vurderer hva som gjelder som yrkesreise, og hovedpunktet er at reisen vanligvis må overstige 15 km én vei og vare over seks timer.

Du kan fradragsføre drikke til maten i et rimelig omfang når det anses som en naturlig del av måltidet, også alkoholholdige drikker. Kjøp av alkoholholdig drikke utover det som er normalt til måltidet eller utenom måltidene, anses som en privatutgift og må bokføres. For eksempel konto 2069 Diverse andre private kostnader. 

Det kan være andre, for eksempel transportsjåfører eller håndverkere, hvor matkostnader anses som en del av det daglige arbeidet. I disse tilfellene vil ikke kostnadene til mat regnes som merkostnader, og ikke gi rett til fradrag.

7) Tvangsmulkt

Alle virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold, kan bli ilagt det som heter tvangsmulkt hvis de ikke leverer opplysningene de har plikt til innen fristen. Dette vil si en løpende bot man må betale dersom man ikke etterkommer kravene.

Opplever du dette, som kan være hvis man ikke har levert en merverdiavgiftsoppgave i riktig tid, kan tvangsmulkten føres som fradrag. Dette er i motsetning til bøter, for i skatteretten skilles det mellom gebyrer og bøter, eller andre økonomiske utgifter knyttet til straff.

8) Renter og lån

Med ENK skattes du som privatperson, og dermed har du rett til fradrag på barnehage, samt lån og renter. Skatteetaten har flere råd for å føre dette riktig inn i regnskapet.

Debit og kredit: Slik fører du

Ta for deg banken din, her vil alt som går inn kalles debit, og kredit er når pengene går ut. Hvis du tar utgangspunkt i en telefonregning som du har betalt privat, på 300 kr. Dette debuterer du i regnskapet ditt på 6900 konto som kostnad i regnskapet ditt, og 2060 krediterer privatkonto.

Alle kostnader skal føres som debit eller kredit i regnskapet.

Tips! Med egen bedriftskonto, kan du lettere skille hva som er privat og hva som er jobb. Dette er ikke et krav, men en fordel for å få oversikt over utgifter og fradrag.

Selv om pengene står på bedriftskontoen er det fortsatt dine private penger. Når du tar ut penger fra ditt ENK, fører du det som debit eller kredit i regnskapet. Det anbefales å følge dette slavisk dersom du først oppretter en bedriftskonto, hvis ikke kan det bli bare mer krøll for deg.

Hva med unntakene?

Dersom du har gitt bort store gaver, spist med noen til over 420 kroner og drukket sprit, har du ikke skattefradrag på dette. 

Det kan være vanskelig å vite hvilke utgifter som har betydning for aktiviteten i selskapet som er inntektsskapende, eller om formålet med kjøpet er å dekke private formål. Dette spørsmålet er viktig for fradragsretten, og en god vane er å stille seg dette dersom du er usikker.

Ditt ENK skattelignes sammen med eieren personlig, som betyr at nettooverskuddet er skattepliktig, sammen med eierens andre inntekter, for eksempel lønnsinntekter.

Du er også den som står ansvarlig dersom det blir gjeld eller feil i regnskapet, og det er derfor viktig å kjenne godt til reglene. 

Vårt beste tips er å ha et tydelig skille mellom privat og jobb med ulike kontoer og kort, samt føre fradrag med én gang, eventuelt i slutten av hver uke eller måned slik at dette blir en vane og gjør det lettere for deg når du skal sende inn dokumenter til Skatteetaten. 

Lykke til!

Skrevet av Silje Reistad.

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!