Personvernerklæring

eAccounting, som er en del av Tripletex AS, et selskap i Visma-konsernet, respekterer privatlivet ditt. Denne personvernerklæringen beskriver din rett til personvern og vårt engasjement for å beskytte dine personopplysninger.

Visma er et europeisk konsern med juridiske enheter, forretningsprosesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer som krysser landegrenser. Visma leverer programvare og tjenester til private og offentlige bedrifter (Kunder) i Europa. Vismas hovedkontor ligger i Oslo og Visma-konsernet er underlagt europeisk personvernlovgivning, inkludert personvernforordningen (GDPR).

Alle strategiske beslutninger om personvern i Visma treffes på konsernnivå under tilsyn av konsernets personvernombud, Data Protection Officer (DPO).

1. Personvernerklæring og behandlingsansvarlig

Personvernerklæringen informerer om hvordan Tripletex AS samler inn og bruker personopplysninger.

Denne erklæringen gjelder for den norske virksomheten til Tripletex AS. Hovedkontorets registrerte adresse er Karenslyst Allé 56, 0277 Oslo.

Tripletex AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som samles inn om deg.

Denne personvernerklæringen ble oppdatert: 01.07.24.

2. Hva er personopplysninger

Personopplysninger er alt som beskriver deg eller som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan omfatte kontaktopplysninger (Navn, telefonnummer osv.), identifikasjonsnummer (IP-adresse, kundenummer, cookie-id osv.) og opplysninger om handlinger eller atferd (produkter du har kjøpt, sider du har besøkt, e-poster du har mottatt osv.).

3. Hvorfor vi samler inn personopplysninger, og formålet med det

3.1 Statistikk for forbedring av nettsider og markedskommunikasjon

Vi samler og analyserer data om hvordan du og andre brukere benytter nettstedet. Formålet med dette er å få vite hvordan nettsidene benyttes, slik at vi kan forbedre vårt innhold og våre produkter/tjenester basert på denne innsikten.

Hvilke data: Data om atferd (hvilke sider du besøker, hva du klikker på osv.), data om din enhet (type datamaskin/mobiltelefon, operativsystem, nettleser osv.), data om ditt nettverk og posisjon (avledet fra IP-adresse). Alle data knyttes til et anonymt ID-nummer som lagres i en cookie i din nettleser. Les mer om cookies.

Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse. Vi har stor verdi av å samle og analysere dette datamaterialet, og vurderer at det ikke utgjør noen stor belastning for ditt personvern så lenge informasjonen ikke knyttes til andre informasjonskilder og kontaktopplysninger.

Slik behandler vi personopplysninger: Vi benytter Piwik Pro til å samle disse dataene fra din nettleser. Dataene lagres på Piwik sine servere, men eies av oss. De knyttes ikke til andre verktøy eller kilder med mindre du har gitt samtykke (se punkt 3.2). For å minimere konsekvensene for personvernet lagres IP-adressen kun i anonymisert form, ved å fjerne det siste leddet av adressen (les om IP-anonymisering). Cookien med ditt ID-nummer utløper etter 30 minutter. Når cookien har utløpt vil dataene ikke lenger ha noen kobling til deg som person. I tillegg vil alle individuelle data slettes automatisk av Piwik etter 26 måneder.

Dersom du har gitt aktivt samtykke til sporing gjennom banneret som dukker opp når du går inn på siden første gang, vil utløpstiden for din cookie-ID settes til ett år. Dette innebærer at gjentatte besøk til våre nettsider vil registreres på samme ID-nummer.

3.2 Sporing av konverteringer for annonsering

Vi måler resultatene fra vår markedsføring ved å rapportere hvor mange kontakthenvendelser og salg som kommer fra en markedskampanje. Formålet er å kunne optimalisere og effektivisere vår markedsføring.

Hvilke data: At du har gjennomført en konkret handling på vårt nettsted, og fra hvilken kilde du kom inn til vårt nettsted. Knyttes også til alle andre data som samles til statistikk (se punkt 3.1).

Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse. Databehandlingen setter oss i stand til å bruke våre ressurser mest mulig effektivt, og spare både krefter og penger på tiltak som ikke skaper resultater. I de tilfeller hvor datainnsamlingen ikke er mulig å gjennomføre uten at data kobles til annen informasjon hos tredjepart, baserer vi oss på ditt aktive samtykke.

Slik behandler vi personopplysninger: Databehandlingen følger de samme prinsippene som for generelle statistikkformål. Med grunnlag i legitim interesse samler og behandler vi data i Piwik, samt at vi sender data til Google Ads med bruk av såkalt Consent Mode (data sendes uten cookie-informasjon). Har du gitt samtykke til “markedsføring” sender vi data til Google Ads på vanlig måte, samt til Facebook, Bing og eventuelle andre annonseleverandører.

3.3 Målretting av annonser

3.3.1 Målretting av annonser basert på adferd

Vi samler data om din atferd på våre nettsider og deler disse med ulike annonseleverandører (databehandlere), med det formål å oppnå mer presis målretting av annonser.

Hvilke data: Data om atferd (hvilke sider du besøker, hva du klikker på osv.), data om din enhet (type datamaskin/mobiltelefon, operativsystem, nettleser osv.), data om ditt nettverk og posisjon (avledet fra IP-adresse). Alle data knyttes til et anonymt ID-nummer som lagres i en cookie i din nettleser. Dette ID-nummeret er en felles identifikator for deg på tvers av alle nettsteder du besøker, som utveksler data med de samme annonseleverandørene.

Behandlingsgrunnlag: Samtykke, som du gir ved å akseptere “markedsføring” som formål (eller “alle”) når du besøker våre nettsider. Du kan endre eller oppheve ditt samtykke via lenken “Samtykkeinnstillinger” nederst på nettsiden vår.

Slik behandler vi personopplysninger: Data samles fra din nettleser når du besøker våre sider, og sendes til lagring og bearbeiding hos annonseleverandøren. Vi benytter flere ulike leverandører, inkludert Google Ads, Google Marketing Platform, Meta, Microsoft Bing, LinkedIn. I neste omgang blir du plassert i ulike “målgrupper” hos disse leverandørene, som gir mulighet til at vi kan kjøpe annonsering av dem som du får se når du besøker andre nettsteder i deres nettverk. Derfor vil du ofte se annonser for eAccounting på mange ulike steder etter at du har besøkt våre sider. Data om deg inngår også i din generelle profil hos leverandøren, og brukes til å beskrive dine interesser og anslå andre karakteristika ved deg (profilering). Hvis du har oppgitt kontaktopplysninger eller annen personlig informasjon til leverandøren (f.eks. Facebook), så knyttes dataene også opp mot dette. Dette gir grunnlag for at andre annonsører enn eAccounting som benytter samme annonsenettverk kan kjøpe annonser med mer presis målretting. Konsekvensen for deg er at de annonsene du får se blir mer tilpasset deg og din situasjon. For å unngå at data om din atferd på våre sider benyttes på denne måten kan du unngå å samtykke til bruk av cookies til “markedsføring”. For å unngå generelt at annonseleverandører samler slike data og benytter dette til å lage en profil på deg kan du enten slette/avvise alle cookies i din nettleser, eller redigere dine innstillinger hos leverandøren. Her er linker til hvordan du kan gjøre dette hos Google, Facebook og LinkedIn.

3.3.2 Målretting basert på kundeopplysninger

For at sikre at våre kunder mottar relevante annonser i sosiale medier og søkemotorer, laster eAccounting opp lister til våre bedriftskontoer hos annonseplattformene.

Hvilke data: Din e-postadresse og/eller ditt telefonnummer, som er registrert i våre systemer. Vi deler ingen ytterligere data om deg eller ditt kundeforhold.

Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse. Vi har stor verdi av å kunne drive målrettet markedsføring, og vi oppfatter at dette ikke har betydelige konsekvenser for ditt personvern fordi vi ikke tilfører annonseplattformene noe data om deg som de ikke allerede besitter.

Slik behandler vi personopplysninger: Lister med e-postadresser og/eller telefonnummer eksporteres fra våre systemer og lastes opp til våre annonsepartnere, herunder Meta, Google, Linkedin, Microsoft og Snapchat. Disse aktørene gjennomfører en matching av disse opplysningene mot sine egne registre for å definere målgrupper for annonsering. Kontaktopplysningene i våre lister krypteres før overføring, og slettes etter at målgruppene er definert.

Du har rett til å protestere mot denne behandlingen. Det gjør du enkelt ved å fylle ut dette skjemaet.

3.4 Direkte markedsføring og nyhetsbrev

eAccounting tilbyr kunnskap gjennom nyhetsbrev, webinarer, e-bøker og fagartikler som gjøres tilgjengelig via e-postkommunikasjon. Tilgangen til dette gis til alle som samtykker til å motta nyhetsbrev fra oss.

Hvilke data: Vi samler opplysninger som navn, e-postadresse, bedriftsnavn, samt historikk over dine interaksjoner med eAccounting gjennom e-postkommunikasjon (inkludert åpning og klikk).

Behandlingsgrunnlag: Aktivt samtykke

Slik behandler vi personopplysninger: Når du fyller ut skjema på eaccounting.no, lagres dine opplysninger i Brevo som er verktøyet vi bruker til å sende ut e-postkommunikasjon. Når du åpner e-postene og klikker på lenker i dem, lagres også informasjon om dette.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til å motta e-post. Det gjør du ved å klikke på “Avmeld nyhetsbrev” i bunnen av en e-post du har mottatt fra eAccounting.

3.5 Jobbsøknader

I forbindelse med rekrutteringsprosesser samler og tar vi vare på opplysninger om søkere.

Hvilke data: Informasjon som søkere deler med oss. Dette er som regel navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, fødselsnummer, og dokumenter som CV, karakterutskrift, søknadsbrev, attester, referanser. Kun personopplysninger som er relevante for rekrutteringsprosessen samles inn og behandles.

Behandlingsgrunnlag: Nødvendig for å oppfylle avtale og legitim interesse.

Slik behandler vi personopplysninger: Vi samler inn data gjennom vårt rekrutteringssystem, Teamtailor. Tillatelsen til å beholde dataen utløper etter 3 måneder, og kandidaten mottar automatisk forespørsel om fornyelse når samtykket deres utløper med begrunnelse i at de kan bli vurdert til fremtidige stillinger vi legger ut.

3.6 Oppfølging av henvendelser og salgsprosesser

Når du henvender deg til oss, via kontaktskjema og chat på nettsiden eller via e-post og telefon, tar vi vare på dine personopplysninger for oppfølging og salgsprosess.

Hvilke data: Navn, telefonnummer, e-postadresse, bedrift, samt interaksjoner du har hatt med oss.

Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse.

Slik behandler vi personopplysninger: Personopplysninger og interaksjoner lagres i Salesforce. Dette skjer automatisk dersom du fyller ut skjema på våre nettsider, og vi registrerer deg manuelt om du kontakter oss via andre kanaler. Alle medarbeidere i Tripletex AS som har kundekontakt har tilgang til disse opplysningene. Dersom du ikke blir fast kunde eller annen samarbeidspartner hos oss, og heller ikke er påmeldt nyhetsbrev, vil vi slette dine opplysninger innen to år etter at vi sist hadde kontakt med deg.

3.7 Oppfølging av kunder og samarbeidspartnere

For å gi god oppfølging og oppfylle avtalevilkår samler vi og lagrer personopplysninger om våre kunder og samarbeidspartnere.

Hvilke data: Kontaktopplysninger som e-postadresse, telefon, navn, samt interaksjoner du har hatt med oss.

Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse.

Slik behandler vi personopplysninger: Personopplysninger tas vare på i Salesforce og Zendesk. Alle medarbeidere i Tripletex AS som har kundekontakt har tilgang til disse opplysningene. Dersom du ikke lenger er kunde av oss eller er en samarbeidspartner, vil vi slette dine personopplysninger innen tre år etter at vi sist hadde kontakt med deg.

3.8 Påmelding til webinar og kurs

I forbindelse med påmelding til webinar og kurs samler vi personopplysninger, som også brukes til oppfølging i etterkant av kurs med utsendelse av kursbevis.

Hvilke data: Kontaktopplysninger, fakturaopplysninger, kursdetaljer for påmeldt kurs.

Behandlingsgrunnlag: Nødvendig for å oppfylle avtale.

Slik behandler vi personopplysninger: Personopplysninger behandles i Gravity forms og tas vare på for å kunne sende kursbevis til deltakere. Oversikt over tidligere deltakere på kurs tas vare på for å ha statistikk, og for å kunne ettersende dokumentasjon og kursbevis til deltakere som har mistet dette. Er du kun påmeldt webinar, slettes dine personopplysninger etter 90 dager.

3.9 Tilbakemeldinger om systemet og brukerstøtte

eAccounting bruker Wootric til å stille spørsmål angående hvor fornøyde Kunde er med eAccounting- løsningen og vår brukerstøtte.

Hvilke data: E-postadresse, eAccounting brukerID og informasjon om kundeforholdet som er nyttig for vår analyse og filtrering.

Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse.

Slik behandler vi personopplysninger: Vi sender ut undersøkelser for å måle om kundene er fornøyd med eAccounting og om de er fornøyde med brukerstøtten de har mottatt. Undersøkelsene sendes ut fra Wootric og svarene brukes til analyse og forbedring av våre tjenester. Vi behandler dataene for statistiske formål, og etter tre år blir personopplysningene anonymisert.

3.10 Tilby vår programvare og tjeneste

Tripletex AS behandler opplysninger om unik brukerinformasjon og økonomisk informasjon.

Hvilke data: Innloggings-ID, brukernavn, passord, sikkerhetsspørsmål etc, og økonomisk informasjon som for eksempel kredittkortinformasjon, fakturaadresse etc.

Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse.

Slik behandler vi personopplysninger: Personopplysninger behandles i eAccounting og tas vare på for å sikre normal forretningsdrift for Kunden.

4. Hvordan deler vi dine personopplysninger

4.1 Innenfor Visma konsernet

Siden Visma-konsernet består av mange forskjellige datterselskaper er det stor sannsynlighet for at en Kunde har kontakt og avtaler med mer enn ett Visma selskap. Det er viktig for oss at vi gir best mulig kundeservice og totalopplevelse. I denne forbindelse kan koordinering på tvers av selskaper og land være nødvendig. For å få en fullstendig oversikt over og innsikt i hvilke kunder og kontaktpersoner som har forbindelser med de ulike selskapene i Visma, vil et Visma-selskap derfor kunne dele dine personopplysninger med andre Visma-selskaper. Likevel slik at selskapene er godt kjent med begrensningene som formålet bak innsamlingen av personopplysningene setter for bruken av disse.

4.2 Utenfor Visma konsernet

Tripletex AS kan også dele dine personlige data med eksterne tredjeparter i følgende sammenhenger:

4.2.1 Tripletex partnere

Tripletex AS kan dele dine personopplysninger med våre partnere i henhold til gjeldende personvernlovgivning. For eksempel dersom du kjøper et produkt eller en tjeneste på vegne av din arbeidsgiver som eAccounting tilbyr gjennom en av våre sertifiserte partnere. I en slik situasjon kan eAccounting og vår partner dele dine personopplysninger for å kunne levere produktet eller tjenesten til deg.

4.2.2 Offentlige myndigheter

Politiet og andre myndigheter kan kreve å få utlevert personopplysninger fra Tripletex AS. I slike situasjoner vil Tripletex AS bare utlevere personopplysninger og data dersom det foreligger en rettskjennelse eller lignende om å gjøre det.

4.2.3 Fusjoner og oppkjøp

I forbindelse med fusjoner, oppkjøp eller omorganisering av Vismas virksomhet, vil den overtakende enheten, samt dets konsulenter, kunne få tilgang til data som forvaltes av den aktuelle Visma enheten eller selskapet, og dette kan i noen tilfeller omfatte personopplysninger. I slike tilfeller vil eksterne parter undertegne en taushetserklæring med Visma.

5. Hva er dine rettigheter

5.1 Rett til å velge bort markedsføringskommunikasjon

Du har rett til å melde fra om at du ikke ønsker å motta markedsføring fra eAccounting og kan gjøre dette ved å følge instruksjonene for reservasjon inkludert i markedsføringskommunikasjonen.

Vær oppmerksom på at selv om du velger å ikke motta markedsføringskommunikasjon fra eAccounting, kan du likevel motta administrativ kommunikasjon som for eksempel bestillingsbekreftelser eller varsler som er nødvendige for å administrere kontoen din eller de tjenestene som vi tilbyr kundene våre.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til sporing for bruk i markedsføring. Samtykke til sporing ved hjelp av cookies på vårt nettsted gis gjennom cookie-informasjonen som vises ved ditt første besøk, og det kan endres på ved å trykke på “samtykkeinnstillinger” nederst på siden.

5.2 Grunnleggende rettigheter

Du har rett til å:

 • få innsyn i dine personopplysninger og kan be om en oversikt over de personopplysningene vi lagrer om deg
 • ta med deg dine personopplysninger fra en virksomhet til en annen (dataportabilitet)
 • be om at eAccounting korrigerer feil i dine personopplysninger. Dersom du har en konto hos eAccounting, kan dette vanligvis gjøres under «din konto» eller «din profil» på det aktuelle eAccounting-nettstedet eller tjenesten
 • be om sletting av personopplysninger og til å begrense eller motsette deg behandling av dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen eller andre tjenestespesifikke vilkår
 • sende inn en klage til Datatilsynet vedrørende vår behandling av personopplysningene dine
 • protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Du kan benytte dette skjemaet for å komme i kontakt med oss.

6. Hvordan beskytter og lagrer Tripletex AS dine personopplysninger

6.1 Slik beskytter vi personopplysningene dine

Tripletex AS tar den tilliten du og våre kunder viser oss på alvor. Tripletex AS er opptatt av å hindre uautorisert tilgang til og videreformidling av personopplysninger. Tripletex AS skal sørge for at de personopplysningene vi behandler behandles konfidensielt. Vi skal opprettholde integriteten til personopplysningene, samt sikre at de er tilgjengelige i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Som en del av våre forpliktelser benytter vi tilstrekkelige organisatoriske, tekniske og fysiske prosedyrer og tiltak for å beskytte personopplysninger vi behandler, sett i lys av hvilken type informasjon og hvilken risiko du og våre kunder utsettes for ved et eventuelt avvik. Vi tror på å bygge en sterk bedriftskultur, der respekt for og bevissthet rundt personvern blant våre ansatte er grunnleggende for å sikre lovlig behandling og beskyttelse av personopplysninger og data. Følgende tiltak er spesielt viktige i denne forbindelse:

Organisatoriske tiltak

 • I Visma har vi et Data Protection Council på konsernnivå som tar alle strategiske beslutninger, samt generelt overvåker og styrer konsernets arbeid med personvern. Her sitter interne sikkerhets- og personverneksperter som representanter for de ulike virksomhetsområdene til Visma.
 • I Visma har vi utnevnt en advokat til å være vårt personvernombud, som gir råd i alle konkrete saker som handler om personvern
 • Det er obligatorisk for alle ansatte å gjennomgå utdanning innenfor personvern
 • Det er obligatorisk for alle virksomheter i Visma å føre protokoll over sine behandlingsaktiviteter og fortløpende vurdere risiko ved behandlingen av personopplysninger
 • Det inngås databehandleravtaler med underleverandører som behandler personopplysninger

Tekniske tiltak

 • Klassifisering av personopplysninger for å sikre at de sikkerhetstiltakene som implementeres står i forhold til vurderingen av risiko
 • Vurdere bruk av kryptering og pseudonymisering som risikoreduserende tiltak
 • Begrense tilgang til personopplysninger til de som trenger tilgang for å oppfylle plikter i henhold til tjenesteavtaler eller lovgivning
 • Bruke systemer som oppdager, avhjelper, forhindrer og rapporterer personvernavvik
 • Bruke sikkerhetsrevisjoner for å fortløpende vurdere hvorvidt gjeldende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak er tilstrekkelige

Fysiske tiltak

 • Lokalene er beskyttet med tilgangskontroll og videoovervåkningssystemer

6.2 Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger

Tripletex AS behandler bare dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet som kommuniseres til deg eller Kunden i forbindelse med innsamlingen av personopplysningene. Samtidig tar vi hensyn til vårt behov for å kunne svare på spørsmål fra deg eller Kunden, løse tvister, samt overholde juridiske forpliktelser i henhold til gjeldende lover. Dette betyr at Tripletex AS kan beholde dine personopplysninger i en rimelig periode etter din og vår Kundes siste samhandling med oss.

Når personopplysningene vi har samlet inn ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet bak at de ble samlet inn, sletter vi dem. Vi kan behandle data for statistiske formål, men i slike tilfeller vil data bli pseudonymisert eller anonymisert, da personopplysninger ikke er interessante i denne sammenheng.

7. Tripletex AS som databehandler

Tripletex AS tilbyr mange forskjellige tjenester til kundene våre. De fleste av disse tjenestene innebærer behandling av kundedata, herunder personopplysninger. Formålet med behandlingen av personopplysningene bestemmes av kundene våre. Som betyr at Kunden er behandlingsansvarlig, Tripletex AS er databehandler og Tripletex AS behandler kun personopplysninger på vegne av Kunden. Forholdet mellom Kunden som behandlingsansvarlig og Tripletex AS som databehandler skal reguleres av en databehandleravtale. Les mer i tjenestevilkårene.

7.1 Kundens og Tripletex AS sine forpliktelser

Når Kunden opptrer som behandlingsansvarlig skal denne, i henhold til gjeldende personvernlovgivning, sørge for det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene. Videre skal Kunden vurdere risikoen ved behandlingen av personopplysningene. Et annet viktig aspekt ved Kundens ansvar som behandlingsansvarlig er å overholde informasjonsplikten overfor de registrerte personene.

Tripletex AS er en naturlig del av Kundens ansvar som behandlingsansvarlig i den forstand at eAccounting’ tjenester er del av behandlingen av personopplysninger som Kunden må sikre at er i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Når Tripletex AS behandler personopplysninger på vegne av kundene sine, må dette derfor gjøres i samsvar med personvernlovgivningen som gjelder for databehandlere.

Kort sagt er både Kunden og Tripletex AS forpliktet til å samarbeide for å sikre personvernet til de registrerte personene. Tripletex AS skal gi den informasjonen som er nødvendig for at Kunden skal kunne overholde gjeldende personvernlovgivning.

7.2 Hvordan bruker Tripletex AS underleverandører til å behandle personopplysninger

Tripletex AS bruker underleverandører til å behandle personopplysninger og kan i den forbindelse eksportere egne data eller kundedata til andre selskaper innenfor eller utenfor EU. Disse underleverandørene er vanligvis leverandører av skytjenester eller andre IT tjenester.

Ved bruk av underleverandører vil Tripletex AS inngå en databehandleravtale for å beskytte dine rettigheter til personvern i henhold til gjeldende personvernlovgivning og for å oppfylle våre forpliktelser overfor kundene. Dersom underleverandører befinner seg utenfor EU, vil Tripletex AS sørge for at det inngås gyldige overføringsmekanismer med disse på dine eller Kundens vegne, ved å benytte ordninger godkjent av EU kommisjonen, herunder Data Privacy Framework.

Tripletex AS er avhengig av strategiske samarbeidspartnere for å lykkes med våre forretningsprosesser, og for å kunne tilby deg våre tjenester på en effektiv, trygg og kostnadsbevisst måte.

Du finner ytterligere informasjon om Tripletex AS sine underleverandører på Visma Trust Center, i de tjenestespesifikke vilkårene eller i en egen databehandlingsavtale. Du er alltid velkommen til å be om oversikt over, samt mer detaljert informasjon, om Tripletex AS sine underleverandører, herunder dokumentasjon av det juridiske grunnlaget for internasjonale overføringer.

8. Endringer i denne erklæringen

Dersom vi endrer personvernerklæringen legger vi ut den reviderte utgaven her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom erklæringen jevnlig. Dersom vi gjør vesentlige endringer i personvernerklæringen vår som vesentlig endrer vår personvernspraksis, kan vi også varsle deg på annen måte, for eksempel ved å sende ut en e-post eller legge inn et varsel på selskapets nettsider og/eller sosiale medier, før endringene trer i kraft.

9. Slik kontakter du oss

Vi vil gjerne høre din mening. Dersom du har kommentarer til eller spørsmål om personvernerklæringen vår eller andre spørsmål knyttet til personvern, ber vi deg kontakte oss via privacy@tripletex.no.

Du kan også sende oss en skriftlig henvendelse via post til Tripletex AS, Data Protection Manager, Karenslyst allé 56, 0277 Oslo, Norge.

Vi behandler alle slike henvendelser fortrolig, og vår personvernansvarlig kontakter deg for å håndtere dine problemstillinger og skissere mulighetene for en løsning av disse. Det er vårt mål å sikre at alle henvendelser håndteres på en effektiv og hensiktsmessig måte.