Slik gjør du årsoppgjør med ENK

Å gå inn i et nytt år kan gi deg som er selvstendig næringsdrivende noe annet å tenke på enn fyrverkeri, snømåking og hvilket treningsmedlemskap man skal gå for i januar.
Nemlig .. trommevirvel .. årsoppgjøret.

Mange kan grue seg til dette, men det er det ingen grunn til. Så lenge du er forberedt på det du skal gjøre, kan jobben gå som en lek. Du finner vår sjekkliste lenger ned i artikkelen!

Tilbud! Når får du eAccounting Start + årsoppgjør til kun 1000 kr/året.

Les mer om tilbudet og årsoppgjør i eAccounting.

Årsoppgjør med ENK – hva vil det si?

Når vi snakker om årsoppgjør er det ofte to hovedpunkter vi tenker på:

Regnskapet til foretaket ditt, som vil si å gjøre ferdig årsregnskapet, årsberetning (en del av årsregnskapet som kun skal leveres hvis du er regnskapspliktig, og i tillegg omsetter for mer enn 70 millioner i året) og eventuell revisjonsberetning (revisors oppgaver og plikter).

Skattemeldingen (tidligere selvangivelse), som handler om rapportering til skattemyndighetene om hva du har tjent, og om du har betalt riktig skatt.

Må jeg føre regnskap?

Alle med ENK som omsetter for mer enn 50 000 kroner har det som kalles bokføringsplikt, som vil si å føre regnskap etter bokføringsloven. Tjener du under dette, er du ikke pliktig til å føre regnskap, men skal likevel dokumentere salg og utgifter med bilag og faktura.

Fristen

Når man har et enkeltpersonforetak er man nødt til å levere skattemelding og næringsspesifikasjon innen 31. mai 2024.

Les også: Fristene for årsoppgjøret i 2024

Mange venter kanskje nærmere fristen med å gå over regnskapet sitt, men det er ingen grunn til å vente med å få papirene i orden. Da slipper du også å bruke unødvendig energi på å bekymre deg eller stresse rett før fristen, og heller bruke tiden på firmaet ditt.  

I et nytt år skal du med andre ord gjøre ferdig regnskapet for året som har vært, samt gjøre klart dokumenter som skal sendes til skatteetaten.

Hva om jeg har begynt på det neste regnskapsåret..?

Dersom du er MVA-pliktig, bør du ikke sende inn oppgaver til det offentlige før du er ferdig med å føre regnskap for 2023. Utenom dette kan du begynne å føre på neste regnskapsår før du avslutter det gamle.

Forklaringer

Begrepene du vil møte i prosessen med årsoppgjør, kan høres ganske like ut. Selve årsoppgjøret brukes om å avslutte regnskapet for det året som har vært, og lage skattemelding, som forklart ovenfor. Dersom din bedrift har regnskapsplikt skal du også sette opp årsregnskap.

Det som kalles en årsoppgave er dokumenter som viser en oversikt over alle pengebevegelsene fra fjoråret. For eksempel fra banken din, der det står hva du har satt inn på konto, tatt ut, fått i lønn eller fått i renter. Andre eksempler er utgifter til barnehage, fra dine lån eller forsikringsselskap.

Når du jobber med årsoppgjøret, vil en årsavslutning brukes bare om det som gjøres i regnskapet for å få tall til ligningspapirene. Sistnevnte er betegnelsen på selvangivelsen, samt alle vedleggene du må sende inn til skattemyndighetene hvert år.

Tips: i eAccounting kan du enkelt levere skattemeldingen selv.

Sjekkliste for årsoppgjør ENK:

1. Sjekk at alle bilag er registrert

Sjekk at alle bilag er registrert i regnskapet. Kan det være noen du har glemt eller sortert et annet sted? Dersom du har utgifter fra fjoråret som du ikke skal betale faktura for året etter, skal de likevel i regnskapet for året de ble kjøpt. 

2. Er fakturaer sendt og bokført

Alle fakturaer er sendt for året, og bokført i regnskapet ditt. Fakturaen må sendes senest 30 dager etter salget, og det skal føres i regnskapet selv om kunden ikke har betalt ennå. 

3. Periodisering

Periodisere, som vil si å føre inntekter og kostnader i riktig periode. Det vil si at dersom du gjør en jobb i desember, men sender faktura i januar, skal du likevel føre jobben i regnskapet ditt for desember, slik at det gir et mer riktig bilde av bedriften din. Dette gjelder også utgifter.

4. Avskrivninger

Å avskrive vil si å redusere verdien til en gjenstand du eier, ettersom tiden går. 

Det du kjøper som er verdt mer enn 15 000 kroner og som er forventet å ha en levetid på minst tre år, skal føres i regnskapet som en eiendel og ikke som kostnad. Kostnaden føres fortløpende gjennom året via avskrivningene.

Dersom ditt ENK ikke er regnskapspliktig, kan du bruke en fast prosent når du avskriver, det som kalles saldoavskriving. Flere av satsene har Skatteetaten oppdatert for 2022, også med endringer knyttet til koronaviruset.

Skatteetaten forklarer at du må gjøre vurderingen vedrørende om investeringen skal avskrives over tid, eller om du kan fradragsføre investeringen i sin helhet med en gang.

5. Se over regnskapet

  • Stemmer alt som står i balansen din?
  • Stemmer regnskapet med kjøpekontrakt for nye eiendeler?
  • Stemmer regnskapet med årsoppgaven du har fått av banken? 

Husk å føre fakturaer som tap dersom du har bevis på at du ikke vil få betalt. Dersom du finner feil, vil det være best å føre et motbilag, også kalt korrigeringsbilag, som vil nullstille det som er ført opp. Deretter fører du nye, riktige bilag.

6. Gjør alle dokumenter klare

Gjør alle nødvendige dokumenter klare, eller det vi kaller ligningspapirer. Som personinntekt fra enkeltpersonforetak. Noen skal også sende flere vedlegg, og dette avhenger av hva du jobber med. 

7. Fradrag

I skjemaet om personinntekt kan du også skrive opp negativ personinntekt fra tidligere år slik at du får skattefradrag på inntekten fra det forrige året. 

Du kan også få et live fradrag kalt skjermingsfradrag, ved å føre opp investeringer i bedrifter på samme skjema. 

Bruker du din private bil i næringsvirksomheten? Husk å dokumentere kjørebok eller reiseregninger, eller sende til din regnskapsfører. Dette gjelder også reiseutgifter fra hjemmet til arbeidssted, og eventuelt pendlerutgifter. Fordeling av næringsinntekt med ektefelle må også opplyses, samt dersom din familiesituasjon eller sivilstatus har endret seg i løpet av året.

Husk! Hvis ditt ENK omsetter for mer enn 50 000 kroner, og har eiendeler verdt mer enn 20 millioner kroner eller ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk, må du sette opp årsregnskap med noter, som vi kaller regnskapsplikt. Dette er kommentarer til regnskapet, og noen av disse er det krav om at skal være med i årsregnskapet, mens andre er valgfrie.

Gå over sjekklisten og du er snart i rute med årsoppgjøret. Tenk så behagelig å ha det klart lenge før fristen i mai?

Lykke til med årsoppgjør og det nye året!

Skrevet av Silje Reistad.

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!