Håndtering av moms ved salg til utlandet

Økende salg til utlandet

Spørsmål om salg av varer og tjenester til utlandet dukker oftere og oftere opp. Handelen over landegrensene øker kraftig, og også norske virksomheter går ut mot større markeder. Da melder spørsmålet om merverdiavgift seg.

Her går vi ikke nærmere inn på om aktiviteten du utfører gjør at du får en registreringsforpliktelse i ett EU-land. Det er EUs avgiftsdirektiv som regulerer dette spørsmålet. Norske virksomheter må ha et særlig fokus på dette for installasjonskontrakter, eller om du vurderer å etablere et varelager i et EU-land.

Nullsats: Delvis innenfor og delvis utenfor

De aller fleste typer varer og tjenester som selges til utlandet skal ikke beregnes med moms. Selv om du kan fradragsføre momskostandene ved tilvirkning eller kjøp av disse i Norge.

Forutsetningen for fradrag er som alltid at omsetningen ville vært momsbelagt hvis samme vare eller tjeneste ble solgt til en norsk kunde.

Vær særlig oppmerksom på hvilke leveringsvilkår som er avtalte, og hvordan leveringen av varen faktisk skjer. En forutsetning for nullsats er at varen sendes til utlandet. Dette skal dokumenteres med salgsdokument, tolldeklarasjon og attest for utførsel. Overleverer du varene i Norge skal salget beregnes med moms, uavhengig av om varen faktisk skal benyttes i utlandet.

Det er to viktige unntak fra dette:

  • Varer som etter tolloven § 4-30 legges inn på kjøpers tollager for utførsel er fritatt.
  • Varer som selges til norsk registrert næringsdrivende er fritatt forutsatt at kjøperen videreselger varene ut av merverdiavgiftsområdet før varene er levert. Det er et vilkår for fritak at kjøperen umiddelbart tollekspederer varene for utførsel.

Særlig om fjernleverbare tjenester

En fjernleverbar tjeneste er en tjeneste der utførelsen eller leveringen etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted.

Eksempler på fjernleverbare tjenester er konsulenttjenester, It-tjenester og alle andre tjenester som kan utføres elektronisk, reklametjenester og utleie av arbeidskraft. Hvis du selger fjernleverbare tjenester til næringsdrivende eller offentlige virksomheter hjemmehørende i utlandet, skal du ikke beregne avgift av omsetningen selv om tjenesten er til bruk her i landet. Et eksempel på dette kan være rådgivning om markedsforhold og regler i Norge til et utenlandsk selskap som vurderer etablering her. For å dokumentere dette overfor skattemyndighetene er det sentralt at fakturaadressen er i utlandet.

Vær oppmerksom på at ved salg av slike tjenester til utenlandske privatpersoner eller ideelle organisasjoner som ikke driver næringsvirksomhet, kun kan unnlate å beregne moms hvis tjenesten er helt ut til bruk i utlandet. Grensedragningen kan være problematisk.

Se også: Korrekt behandling av fakturaer fra utlandet

Moms og salg av fjernleverbare tjenester i Norge

Hvis du selger fjernleverbare tjenester til norske næringsdrivende, skal du alltid avgiftsberegne omsetningen (hvis den er innenfor momsområdet), selv om tjenesten er helt ut til bruk i utlandet. En konsulenttjeneste som leveres og faktureres et norsk AS skal altså beregnes med moms selv om tjenesten gjelder det norske selskapets virksomhet i utlandet.

Les mer om merverdiavgift hos Skatteetaten.

Skrevet av advokat Øystein Vågsether – Merverdiavgift – Magnus Legal.

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!