Skattemessig behandling av tilskudd og stipender

Det finnes en rekke tilskudd og stipendordninger til små og nystartede selskaper, og slike stipendordninger kan sikre din virksomhet nødvendig oppstartskapital. Det er imidlertid viktig å huske på at dersom det er nær sammenheng mellom virksomheten og stipendet, vil den klare hovedregelen være at stipendet er skattepliktig.

Husk: Stipendet går inn i det ordinære regnskapet ditt, på lik linje med omsetning generelt.

Men selv om hovedregelen er at stipender er skattepliktig, er det noen få unntak fra dette.

Skattefritt stipend fra næringsorganisasjon

Bidrag fra næringsorganisasjon hvor den næringsdrivende er medlem regnes ikke som inntekt, og er dermed skattefritt, jf. skatteloven § 5-31. Begrepet «næringsorganisasjon» er ikke definert i loven, men Skatteetaten opplyser at organisasjonen

 • må være landsdekkende
 • «ha til formål å ivareta økonomiske interesser for den gruppe av yrkesutøvere eller næringsdrivende som den skattepliktige tilhører».

For at bidragene fra næringsorganisasjonen skal være skattefrie, legger altså Skatteetaten til grunn at medlemmene er yrkesutøvere eller næringsdrivende – og ikke driver hobbyaktivitet.

Eksempler på næringsorganisasjoner:

 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Bedriftsforbundet
 • Norsk Journalistlag
 • NITO
 • Gramart
 • Den Norske Tannlegeforening
 • NARF
 • Tekna
 • Norsk Psykologforening

Les også: Støtteordninger for nystartet bedrift – hvilke ordninger finnes?

Skattefritt tilskudd til investeringer i landbruket

Det er etablert en offentlig støtteordning for investeringer i forbindelse med etablering, oppgradering og modernisering av driftsapparater i landbruket, eller annen utvikling av landbruksbaserte næringer. Etter denne ordningen kan det gis inntil 75 % kostnadsdekning for tiltaket.

Støtte som gis etter denne ordningen vil være skattefri etter skatteloven § 5-31 bokstav a). Merk likevel at skattefritaket kun gjelder enkelte kommuner!

Skattefri støtte for ulønnet arbeidsinnsats etter SkatteFUNN

Dersom virksomheten din har fått godkjent et prosjekt etter SkatteFUNN-ordningen, og får utbetalt støtte for ulønnet arbeidsinnsats i det godkjente prosjektet, vil dette være et skattefritt tilskudd, jf. skatteloven § 5-31 bokstav c).

Behandling av andre typer tilskudd

Her er noen eksempler på hvordan andre typer tilskudd behandles, ifølge Lignings-ABC:

 • Driftstilskudd fra det offentlige er skattepliktig inntekt
 • Etablererstipend, for eksempel fra Innovasjon Norge, anses som skattepliktig inntekt
 • Utdeling fra stiftelse eller legat er som hovedregel skattepliktig
 • Reisestipend er skattepliktig

Dersom du har mottatt et stipend, og er usikker på om stipendet kan være skattefritt, anbefaler vi å ta kontakt med en regnskapsfører.

Av advokat Alf Bakke-Løyning.

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!