MVA-reglene du må kunne

Du har nylig skapt ditt eget foretak, laget forretningsplan, fått regnskapsprogram og kanskje begynt å hente inn kunder. Ballen begynner å rulle og du begynner å forstå mer av å drive for deg selv. Gøy! Så kommer neste punkt, mva-regler eller tidligere kalt moms. Hva betyr disse tre bokstavene for deg og bedriften din, og når er du pliktig til å betale det?

Aller først, hva er mva? 

Det står for merverdiavgift, som er en avgift vi betaler når vi kjøper varer eller tjenester, en slags skatt til staten. Du har kanskje lagt merke til mva-tillegg når du handler klær eller mat i butikken.

Som næringsdrivende må du betale merverdiavgift på innkjøpene dine, men; som oftest kan du få fradrag for dette.

Mva gjelder også når kundene dine handler av deg og du sender faktura, med mindre dine tjenester ikke er mva-pliktige, mer om disse unntakene lenger ned.

Les også: Ny skattemelding: 7 viktige endringer

Når må man betale dette? 

Du blir mva-pliktig når omsetningen din (inntekten i foretaket ditt) passerer 50.000 i løpet av en tolvmånedersperiode. Du skal ikke legge til mva på prisen før du overstiger grensen på 50.000.

Det er den fakturaen som gjør at omsetningen passerer 50.000 som skal være med mva. Men viktig: dette gjelder ikke før du er registrert i mva-registeret.

Hvordan registrer jeg meg i mva-registeret?
Dersom du automatisk ser at du er mva-pliktig etter å ha lest denne saken, går du inn på Skatteetaten sin registreringsside

Om du må kreve mva for kjøp som er gjort før du ble mva-registrert, kan du etterfakturere for dette.

Det er to typer, utgående og inngående:

Utgående mva

Her menes merverdiavgiften som en næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal beregne, og kreve inn når varer og tjenester selges.

Du skal beregne dette både når du selger til andre næringsdrivende og til vanlige forbrukere. Du skal også beregne mva hvis du tar ut varer eller tjenester fra virksomheten til eget bruk.    

Inngående mva

Her er det den avgiften du som næringsdrivende betaler når du kjøper varer eller tjenester til virksomheten din, det som føres opp i regnskapet ditt. En næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret kan føre fradrag for denne avgiften (hurra!).

Les også: Gründertips: Viktig å justere planen

Unntakene

Det er noen unntak når det kommer til mva. Tjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsloven er blant annet:

 • helsetjenester (for eksempel leger, tannleger, psykologer, kiropraktorer, fysioterapeuter, tannteknikere og ambulansetjenester)
 • sosiale tjenester (for eksempel pass av barn i private eller kommunale barnehager, omsorgs- og pleietjenester i aldershjem og hjemmehjelpstjenester) 
 • undervisningstjenester (både skoleundervisning, fritidsrettet undervisning og kjøreopplæring) 
 • kulturelle tjenester (blant annet teater-, opera-, ballett-, sirkusforestillinger og dansetilstelninger med levende musikk) 
 • tjenester i form av kunstnerisk fremføring av åndsverk og formidling av slike tjenester. Unntaket omfatter også tjenester som er en integrert og nødvendig del av denne fremføringen
 • guidetjenester 
 • finansielle tjenester (for eksempel forsikring, finansieringstjenester, utførelse av betalingsoppdrag, gyldige betalingsmidler, finansielle instrumenter og forvaltning av verdipapirfond). Unntaket omfatter også meglertjenester knyttet til finansielle tjenester) 
 • lotteritjenester 
 • seremonielle tjenester i forbindelse med begravelses- og bisettelsestjenester
 • offentlig myndighetsutøvelse (for eksempel tinglysingsforretninger og utstedelse av pass og førerkort) 
 • omsetning og utleie av fast eiendom og rettigheter til fast eiendom.

Merk: Når det gjelder dette punktet, er det også noen viktige unntak som gjør at omsetningen din likevel kan være avgiftspliktig. Blant annet ved romutleie i hotellvirksomhet, næringsmessig utleie av fritidseiendom, utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet og utleie av oppbevaringsbokser. Altinn nevner også at det er mulighet for frivillig registrering av utleie av fast eiendom.

Sitter du nå og grubler på om unntaket gjelder deg og din bedrift? Om du er usikker, er det alltid en fordel å høre direkte med Skatteetaten eller en regnskapsfører!

Fristene

Informasjon om mva sender du til Skatteetaten årlig. Etter du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal meldingen sendes inn 6 ganger i året.

Når du har vært mva-registrert i minst ett år, kan du søke om årlig innlevering av meldingen, dersom omsetningen din er under 1 mill. Skal du søke om dette er fristen 1. februar i inntektsåret.

Har du flere spørsmål om mva?
Ta kontakt med Skatteetaten eller finn en regnskapsførere.

Lykke til!

Kilder: Skatteetaten, Altinn

Skrevet av Silje Reistad.

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!