Gratis forretnings­plan mal – ditt veikart til suksess

En god forretningsplan øker sannsynligheten for å lykkes. Hvis du skal vekke interesse hos investorer, søke om lån eller støtte til din bedrift er det ofte en forutsetning at du…

Markedsplan

En markedsplan er et oppsett av markedsaktiviteter som er planlagt for en periode (for eksempel fra januar til januar). Det lønner seg å ha en plan over markedsaktivitetene i bedriften,…

Stiftelsesdokument mal for aksjeselskap

Et stiftelsesdokument er et dokument som oppretter en juridisk enhet som for eksempel et aksjeselskap.For å registrere et aksjeselskap må du ha et stiftelsesdokument.

Forretningsmodell mal

Denne forretningsmodell-malen er basert på et rammeverk som kalles Business Model Canvas, der “canvas” kan oversettes til lerret på norsk. Dette lerretet er en praktisk og oversiktlig måte å presentere…

Vedtekter mal for aksjeselskap

Vedtekter er en form avtale som inneholder grunnleggende regler for hvordan en bedrift skal drives. Vedtektene spesifiserer som regel organisasjonsstruktur, opprettelse av et styre og formålet med bedriften. Vedtektene skal…

Budsjettmal for små bedrifter

Et budsjett er en oppstilling over forventede inntekter og kostnader for en bedrift i løpet av en bestemt periode, for eksempel et år. Med vår budsjettmal setter du enkelt opp…

Aksjeeierbok mal

En aksjeeierbok er en oversikt over hvem som eier aksjer i et selskap som selskapets styre plikter å holde kontinuerlig oppdatert.De aller fleste aksjeselskaper er pliktige til å føre aksjeeierbok.