Vedtekter mal for aksjeselskap

Kopier malen

For å kunne bruke dokumentet må du lage din egen kopi, slik:

  1. Gå til File i menyen
  2. Velg Make a copy

Hva må vedtektene minst inneholde

Vedtektene må minst inneholde følgende for å være gyldig

  • Bedriftens navn
  • Bedriftens formål
  • Aksjekapitalens størrelse
  • Aksjenes pålydende

Hvis bedriften ikke har som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om hvordan bedriften skal fordele overskudd og formue når selskapet blir oppløst.

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!