Stiftelsesdokument mal for aksjeselskap

Kopier malen

For å kunne bruke dokumentet må du lage din egen kopi, slik:

 1. Gå til File i menyen
 2. Velg Make a copy

Hva må et stiftelsesdokument inneholde

Et stiftelsesdokument må inneholde følgende for å være gyldig:

 • Stifternes navn eller foretaksnavn, adresse og fødselsnummer eller organisasjonsnummer
 • Antall aksjer hver av stifterne skal tegne
 • Det beløp som skal betales for hver aksje
 • Tidspunkt for oppgjør av aksjeinnskudd
 • Opplysning om hvem som skal være medlemmer av selskapets styre
 • Opplysning om selskapet skal dekke utgifter ved stiftelsen eller ikke
 • Selskapets vedtekter

Stiftelsesdokumentet må dateres og signeres av stifterne.

Stiftelsesdokumentet skal også vise eventuell informasjon om:

 • aksjeinnskuddet skal kunne gjøres opp med andre eiendeler enn penger
 • noen skal ha særskilte rettigheter ved stiftelsen
 • valg av revisor hvis selskapet skal ha revisor

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!