Budsjettmal for små bedrifter

Kopier malen

For å kunne bruke dokumentet må du lage din egen kopi, slik:

  1. Gå til File i menyen
  2. Velg Make a copy

Få bedre kontroll og innsikt med budsjett

  • Et budsjett gir deg og de andre i bedriften en felles forståelse for forventet resultatet og likviditet fremover
  • Et budsjett øker bevisstheten rundt inntekter, kostnader og investeringer
  • Et budsjett gir oversikt over pengestrømmen og bedre kontroll på driften

Et budsjett gir dermed bedriften et styringsverktøy for å planlegge kommende periode, og til å kontrollere i ettertid for å fange opp eventuelle avvik.

Slik setter du opp budsjett

Det enkleste er å bruke fjorårets tall fra din egen bedrifts resultatregnskap. Du bør eventuelt gjøre justeringer for prisendringer, forventet vekst eller nedgang på ulike produkter/tjenester, endringer i markedssituasjon, nyansettelser, og andre eventuell endringer driftskostnader og investeringer.

Nystartede bedrifter uten historiske tall bør starte mer detaljert på transaksjonsnivå over inntekter/kostnader for å få et overblikk over hva som er forventet. Hvor detaljert du bør gå avhenger av størrelsen og kompleksiteten på bedriften.

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!