Aksjeeierbok mal

For mindre aksjeselskap er det tilstrekkelig med enkel oversikt over eiere og hvor mange aksjer de har. Aksjeeierboka sendes til Brønnøysund som et vedlegg til stiftelsesdokumentet.

Aksjeeierboken skal være offentlig. Dette begrunnes med at eierforholdene skal være synlige for andre aksjonærer, kreditorer, allmennhet og presse.

Kopier malen

For å kunne bruke dokumentet må du lage din egen kopi, slik:

  1. Gå til File i menyen
  2. Velg Make a copy

Hva må en aksjeeierbok inneholde

En aksjeeierbok må inneholde følgende:

  • Navn på aksjonær
  • Fødselsdato/Organisasjonsnummer
  • Adresse
  • Antall aksjer hver aksjonær eier
  • Nummer på aksjene
  • Aksjeklasse dersom det er flere aksjeklasser

Lykke til!

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!