Fradrag for merverdiavgift på el-sykkel

I så fall vil prinsipputtalelse fra Skatteetaten fra 2014 være interessant.

I uttalelsen behandler Skattedirektoratet spørsmålet om fradragsrett for inngående merverdiavgift hvis bedriften kjøper inn el-sykkel eller ståhjuling (segway).

Ikke momsfradrag for personkjøretøy

Den klare hovedregelen er at registrerte næringsdrivende har fradragsrett for anskaffelser til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Samtidig eksisterer det mange unntak fra denne fradragsretten.

For eksempel vil anskaffelse, vedlikehold og bruk av personkjøretøy ikke gi fradragsrett for merverdiavgift, uavhengig av om anskaffelsen er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Personkjøretøy er de fleste kjøretøy opp til varebilklasse 2.

Forskriften til merverdiavgiftsloven inkluderer også tråsykler som personkjøretøy, fordi dette anses som «kjøretøy som ikke benytter motor til framdrift og som hovedsakelig er innrettet for persontransport».

Da vil det være naturlig å anta at også el-sykkel og ståhjuling er personkjøretøy, men slik er det faktisk ikke.

El-sykkel er ikke personkjøretøy..

I uttalelsen skriver Skattedirektoratet:

“Det kan synes noe rart at en tråsykkel er å anse som et personkjøretøy og en el-sykkel ikke, men slik personkjøretøy er definert i merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 mener direktoratet likevel at el-sykkel faller utenfor begrepet personkjøretøy i merverdiavgiftsloven.”

Det vil si at anskaffelser av el-sykkel og ståhjuling skal vurderes etter den alminnelige fradragsregelen i merverdiavgiftsloven § 8-1. Da er det tilstrekkelig at anskaffelsen altså er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Konkrete eksempler vil være diverse bud- eller transportvirksomheter, guidevirksomheter og opplevelsesvirksomheter, men enhver virksomhet som kan si at innkjøpet er relevant for og har en nær og naturlig sammenheng med den avgiftspliktige virksomheten vil ha fradragsrett.

…Men tråsykkel er det

Det høres unektelig merkelig ut det skilles mellom tråsykler som personkjøretøy og el-sykler som «annen anskaffelse», men slik er det altså. Det var ventet at forskriften som definerer personkjøretøy ville bli endret, men per dags dato er definisjonen i behold.

Skrevet av advokat Øystein Vågsether – Advokatfirmaet Magnus Legal.

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!