Bokføringseksempler

Bokføringseksempel 1:

Du har kjøpt arbeidshansker til firmaet og får en leverandørfaktura fra Olsens Arbeidsklær.

Faktura 
Arbeidshansker430,00
Moms107,50
Sum537,50

Hvis du f.eks har en faktura som ser ut som eksemplet over kan du bokføre dette på denne måten:

KontoKontonavnDebetKredit
2400Leverandørgjeld 537,50
6570Arbeidsklær430,00 
2710Inngående mva høy sats107,50 
Sum 537,50537,50

Hvordan bokfører du når leverandørfakturaen er betalt?

Når leverandørfakturaen er betalt, må pengene bokføres vekk fra bankkontoen og gjelden til leverandøren må bokføres vekk fra leverandørgjeld. Siden all regnskap må ha et bilag som bekrefter transaksjonen, må du ha grunnlag for selve betalingen. Det kan for eksempel være en utskrift av kontoutskriften din med betalingen fra nettbanken. Du kan i stedet lagre informasjonen elektronisk, for eksempel i PDF-format. Husk deretter å lagre filen med et navn som inneholder bekreftelsesnummeret som regnskapsposten mottar i regnskapsprogrammet, slik at det er enkelt å finne det etterpå.

Vi antar at det er leverandørfakturaen i forrige eksempel som nå er betalt. Når du har fått informasjonen om at betalingen er utført, foretar du en ny bekreftelse i regnskapsprogrammet og legger ut som følger:

Som bekreftelsesdato angir du dagen pengene ble trukket fra kontoen din.

KontoKontonavnDebetKredit
2400Leverandørgjeld537,50 
1920Bankkonto 537,50

Bokføringseksempel 2:

Hvordan legger du inn kontantkjøp av kulepenner?

Når du kjøper noe kontant, bokfører du nesten på samme måte som når du bokfører en leverandørfaktura. Du bytter bare kontoen mot kontoer som skal betales, fordi pengene har redusert kontanter i stedet for at gjelden har økt. Men husk at kontanttransaksjoner krever at du legger ut neste virkedag, da de ikke er inkludert i reglene om retten til å utsette utsendelsen. Det er vanligvis klokest å bruke selskapets kredittkort i stedet for å unngå strengere regler. Hvis du fortsatt har kontanter, kan du ha en liten kassabok i kassaapparatet der du legger ut datoen, hva kjøpet refererer til, beløp og merverdiavgift. Deretter kan du vente med å legge inn kjøpet i regnskapssystemet ditt til du legger ut det andre.

Vi sier at du kjøpte kulepenner i kontanter for 100 NOK. Av det var 20 NOK merverdiavgift. Slik legger du inn i regnskapsprogrammet: 

KontoKontonavnDebetKredit
1900Kontanter 100,00
6800Kontorrekvisita80,00 
2710Inngående mva høy sats20,00 
Sum 100,00100,00

Bokføringseksempel 3:

Hvordan bokfører jeg kundefakturaer? Når du sender en kundefaktura, må den bokføres slik at det ser ut til at du har mottatt en inntekt i selskapet og at du har krav på kunden. Moms på kundefakturaen må bookes som en forpliktelse overfor den norske skatteetaten for å bli spart til det er på tide å gjøre en momsoppgave.

I dette eksemplet har kunden kjøpt nye dekk til bilen sin og fått hjelp til å sette dem på. Du sender en faktura til kunden som inneholder denne informasjonen:

  • 4 stykk maskiner á 1200 kr 4800,00
  • Montering kr 400,00
  • Moms 25% på 5200 kr 1300,00
  • Sum 6500,00

Det skal du bokføre slik:

KontoKontonavnDebetKredit
1500Kundefordringer6500,00 
3000Salgsinntekt handelsvarer, høy sats 4800,00
3020Salgsinntekt tjenester, høy sats 400,00
2700Utgående mva, høy sats 1300,00
Sum 6500,006500,00

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!