6 tips til bedre likviditet

Det er viktig at du som eier av en liten bedrift er ekstra oppmerksom på hvordan du kan ta grep, og etablere gode rutiner for bedre likviditet, slik at du får betalt dine ansatte og leverandører i tide. Om du ikke har gode rutiner på plass allerede, er det på høy tid å ta dette på alvor. Det er mange tiltak du kan gjøre for å sikre likviditeten. Her har vi satt opp noen tips til enkle grep du kan ta i eAccounting.

Etabler bedre faktureringsrutiner

 • Send fakturaene med en gang jobben er gjort. Ikke vent, og ikke samle opp faktureringen for flere oppdrag.
 • Aktiver elektronisk fakturering slik at du unngår å sende papirfaktura eller PDF-fil på epost som lett blir borte i disse tider. På denne måten gjør du det enklere å betale til deg og redusere dermed også kredittiden.
 • Vurder betalingsbetingelsene nøye, gi så korte betalingsfrister som mulig.
 • Følg nøye med på det du har utestående til en hver tid. Har du ikke tatt i bruk eAccounting mobilappen enda, kan det være et godt tips. Her ser du hva som er ubetalt og forfalt og får i tillegg varsler.

Automatiser purre- og inkassoprosessen

 • Bruk Visma Inkasso for å sikre en effektiv og profesjonell oppfølging av utestående fordringer.

Aktiver tjenesten Visma Inkasso helt gratis.

“Lett å forstå, lett å bruke. Med Visma Inkasso, er alle problemer løst. Herlig!” – Per Gunnar Tollefsen, Tollefsen Transport AS.

Søk om kassekreditt

 • Kassekreditt fra Aprila Bank er et lån til bedrifter og du betaler kun renter for det beløpet og de dagene du låner pengene. Det tar kun noen minutter å søke, og blir søknaden godkjent har du pengene på konto allerede neste arbeidsdag.
 • Pengene bruker du til det du trenger, når du trenger det. Perfekt som en buffer for bedriften!

Følg opp dine leverandører

 • Be om lengre betalingsfrister, spesielt overfor dine store leverandører.
 • Be om å øke leverandørkreditten dersom det er mulig.

Reduser varelageret ditt

 • Reduser varelageret ditt slik at du ikke binder opp mye kapital unødvendig.
 • Ha rutiner for innkjøp i forhold til forventet salg.
 • God lagerstyring reduserer behovet for nedskrivninger.

Sett opp et budsjett og få et bedre beslutningsgrunnlag

 • Med Økonomioversikt kan du enkelt sette opp et budsjett manuelt eller basert på tidligere regnskapsår.
 • Alle rapporter i eAccounting kan eksporteres til Excel, og gir et godt utgangspunkt om man vil sette opp et budsjett der i stedet.
 • Du får presentert nøkkeltall i grafiske dashbord som gir deg en god oversikt over din egen kontantstrøm slik at du enklere ta ta gode beslutninger.

Vi heier på dere!

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!