7 tips for å sette riktig pris når du starter egen bedrift

Viktig å sette riktig pris

Hvis du skal lykkes med en liten bedrift og har et salgbart produkt, handler det om å selge, produsere og sette riktig pris. Mange av de minste bedriftene, spesielt de som selger sin egen kompetanse, priser seg altfor lavt. Dermed legger du ikke grunnlag for å skape en levedyktig virksomhet over tid.

Ved prissetting er det flere momenter du bør tenke på:

 1. Utfør markedsundersøkelser: Det er viktig å undersøke konkurrentene dine og hva prisene deres er for lignende produkter eller tjenester. Dette vil gi deg en idé om hva som er vanlig i bransjen og hva kundene dine er villige til å betale.
 2. Beregn kostnadene dine: Det er viktig å vite hva det koster å produsere og levere produktet eller tjenesten din.
 3. Ta hensyn til kundens verdsetting: Prisen du setter bør reflektere hva kundene dine verdsetter høyt. For eksempel kan en høyere pris være berettiget for et unikt eller eksklusivt produkt, eller for en tjeneste som sparer kundene for tid eller stress.
 4. Tilpasse prisen etter kunden: Det kan være lurt å tilby ulike priser for ulike kundegrupper, for eksempel rabatter for større volumer eller lavere priser for bedrifter. Dette kan bidra til å øke salget.
 5. Vær fleksibel: Det er viktig å være fleksibel og tilpasse prisene etter markedet. Priser kan endres etter hvert som kostnadene dine endres eller når konkurransesituasjonen endres.
 6. Prøv å være unik: Prøv å være unik i dine produkter eller tjenester, dette kan hjelpe deg å sette en høyere pris for produktet ditt.
 7. Test prisene: Det er viktig å teste prisene dine for å se hva som fungerer best. Dette kan innebære å tilby ulike priser til ulike kundegrupper eller å endre prisene over tid for å se hva som gir deg best avkastning.

Tar alle produksjonskostnadene selv

En av de vanligste tabbene du kan gjøre, er å ta utgangspunkt i din tidligere lønnsinntekt når du skal beregne prisen. Da synes du kanskje at en timepris på 300 kroner er å ta kraftig i. Det er det ikke, og her er noen av årsakene til at du ikke bør gå i den fella:

 • Du gjør arbeidet for egen regning og risiko, med egne driftsmidler.
 • Du må dekke alle sosiale utgifter selv.
 • Du må (i hovedsak) dekke alle forsikringer selv.
 • Du får det meste av den administrative jobben selv.
 • Du må dekke dine løpende utgifter til næringsvirksomheten selv.
 • Oppdragsgiveren/kunden slipper å ha deg inn i lønnssystemet, med alt det innebærer av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og arbeidsgiveransvar for øvrig. Dette sparer kunden for både arbeidstid og rene penger.

Beregne riktig pris

For å beregne riktig pris, bør du sette opp en kalkyle. Den kan se slik ut:

Direkte kostnader (som har sammenheng med leveransen)
+ indirekte kostnader (eks: strøm, husleie, regnskapsføring etc.)
+ fortjeneste (det du skal leve av)
= salgspris

Lykke til med prissettingen!

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!