Bli med på webinar om årsoppgjøret for Enkeltpersonsforetak.

Uansett type bedrift er det hensiktsmessig å skrive en forretningsplan. Arbeidet med den gjør at du må tenke igjennom og svare på mange av problemstillingene knyttet til din virksomhet. I tillegg vil forretningsplanen komme til nytte ved eventuelle inngåelser av samarbeid eller søknad om finansiell støtte.

Se også: Gratis forretningsplan – ditt vei kart til suksess

Hvorfor lage forretningsplan?

En forretningsplan er en strukturert fremstilling av dine planer om å starte virksomhet. Forretningsplanen er en viktig strategisk dokument i din bedrift. Den er like viktig i et lite enkeltmannsforetak som i en stor virksomhet. Selvsagt er det ulike krav til hvor omfattende plan som trengs, men alle forretningsplaner bygger på de samme prinsippene.

En forretningsplan inneholder mye informasjon. Denne informasjonen brukes til å definere bedriftens visjon. Når du innhenter all informasjonen en slik plan krever, gir det også en god mulighet til å reflektere over ulike deler av bedriften. Dette gir innsikt i potensielle muligheter eller utfordringer din bedrift måtte stå ovenfor. Dette bidrar igjen til å øke sjansen for å oppnå suksess.

Bruk informasjonen du har samlet deg opp til å kartlegge din bedrift. Sett opp passende mål og strategier som er i samsvar med deres visjon. Det er viktig å tydeliggjøre målene også for andre involverte i bedriften. For å nå målene som blir satt, kreves det visse handlinger av deg og din bedrift. Dette settes opp i en handlingsplan som gir oversikt over de ulike aktivitetene og ansvarsfordeling. Ved å klargjøre dette på et tidlig stadium i prosessen – kan dette bidra til å bygge opp bedriften mer effektivt.

En forretningsplan sier mye om potensialet bedriften har. Den vil være et viktig verktøy ovenfor potensielle investorer, banker og andre finansieringskilder. Den vil også være viktig for inngåelse av samarbeid. Forretningsplanen bør derfor fremstilles profesjonelt, da det vil gi et bedre inntrykk av bedriften.

Hvordan skrive en god forretningsplan?

Forretningsplanen skal være optimistisk, men samtidig realistisk og basert på fakta. En god forretningsplan tar deg systematisk gjennom de viktigste aspektene ved virksomheten din. Det er viktig at de ulike elementene i forretningsplanen underbygger og støtter hverandre. Hvordan du velger å strukturere den, bør avhenge av hvem som skal se den. Skal den benyttes på bakgrunn av finansieringsbehov, bør den fungere mer som et salgsdokument. Hold den kort og konkret – og fokuser på det viktigste.

  • En forretningsplan bør inneholde følgende momenter:
  • Forretningside
  • Produktinformasjon
  • Markedsvurdering
  • Mål og strategier
  • Organisering
  • Økonomi
  • Fremdriftsplan

Å lage en forretningsplan kan virke som en tidkrevende prosess. Ta utgangspunkt i en mal du finner ute på nett og se på andre planer for inspirasjon.  Husk at dersom du investerer litt tid, kan dette gi positive utslag for bedriften. Så det er bare å sette seg ned å begynne å skrive!

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!