ST REGNSKAPS CONSULT AS

Vår målsetting er å være en leverandør av regnskapstjenester, og kunne tilby rådgivning innenfor økonomiområdet. Vi gir deg regnskap- og økonomikompetanse når du trenger det – alltid tilpasset ditt behov. Våre regnskaps- og økonomitjenester skal kunne dekke hele økonomifunksjonen i bedriften. Vi skal også kunne hjelpe deg videre til andre rådgivere når vi ikke har kompetansen selv.