Dataplan Alpha AS, Egersund

Dataplan er en solid økonomipartner og et rått teknologiselskap. Vi opplever økonomi og teknologi som to områder som vokser stadig tettere sammen, og ser vår satsning i dette grensesnittet som vårt største konkurransefortrinn. Etter behov leverer vi regnskap, lønnstjenester, BI dashboards og analyser. Rapporter og god rådgivning fra Dataplan er det du som kunde trenger, for å få et godt beslutningsgrunnlag.