Når du skal låne penger til bedriften din

Innhold

Investering og utvikling

Du bør unngå å lånefinansiere den daglige driften. Hvis du gjør det, kan du sammenligne det med å lånefinansiere ditt daglige privatforbruk. Det er ikke lurt. Sett tæring etter næring. På samme måte bør du også unngå å bruke pengene du trenger i den daglige driften til investeringer. Da kan du lett havne i likviditetsskvis, det vil si at du ikke har penger til å betale de løpende utgiftene. 

For småbedrifter med lite penger i kassen, er det vanligste alternativet å gå til banken og spørre om lån. Men også leasing kan være aktuelt. I denne guiden ser vi på disse to alternativene.

Lån i enkeltpersonforetak og aksjeselskap

Lån i enkeltpersonforetak

I enkeltpersonforetak bør du generelt være svært forsiktig med låneopptak. Som selvstendig næringsdrivende er du nemlig personlig ansvarlig for alle gjeldsforpliktelser i foretaket.

Dette innebærer at et låneopptak i bedriften din i realiteten er det samme som om du låner pengene privat. Summen av kostnader i forbindelse med lånet kan bli høyt, og den består av mange elementer.

I tillegg til avdrag må du betale renter, gebyrer og andre kostnader. 

Det samme gjelder for andre typer personlige selskap, slik som ansvarlige selskap (ANS). 

Hvis du har en solid privatøkonomi, og for eksempel har et privat rammelån med gode vilkår, kan det være like greit å låne av seg selv til enkeltpersonforetaket. Som nevnt: Det er uansett du som har ansvaret.

Lån i aksjeselskap 

I aksjeselskap og andre upersonlige selskap (også for eksempel samvirkeforetak og NUF), stiller det seg annerledes. Men: I en liten bedrift følger det også som ofte med et personlig ansvar for eieren. 

Du må nemlig regne med at du må stille som privat kausjonist, det vil si at du personlig får ansvar for gjelden hvis bedriften din ikke er i stand til å betale det den skylder.

Dermed får du et økonomisk ansvar også ut over aksjekapitalen, som i utgangspunktet er det du står ansvarlig for.

Kostnadene når du skal låne penger

 • Nominelle rente: Den løpende pålydende renten i en bestemt periode, vanligvis ett år. 
 • Effektiv rente: Her inkluderes gebyrene (etablerings-, termin- og depotgebyr osv.).

NB! Det er den effektive renten du må bruke til å sammenligne tilbud fra ulike tilbydere. Den forteller hva du i realiteten betaler for lånet.

Tips! Sjekk Finansportalen.no, for å få oversikt over ulike bankers lånevilkår for privatpersoner. Vær samtidig oppmerksom på at korttidslån til bedrifter ofte har betydelig høyere rente enn langtidslån til private. 

Sikkerheten du kan stille avgjør i stor grad hvilken rente du blir tilbudt. Et forbrukslån uten sikkerhet gir høyere rente enn om banken har sikkerhet for lånet i form av for eksempel pant i fast eiendom.

NB! Jo dårligere sikkerhet du stiller, jo høyere blir risikoen for banken. Denne risikoen vil banken ta betalt for i form av en høyere rente.

Det er her ditt ansvar som kausjonist ved opptak av lån i bedrift kommer inn. Mange ferske bedrifter har liten egen sikkerhet å vise til, så eierne må ofte stille opp med sin private sikkerhet.

Valg av lånetyper

Når du velger type lån, handler det om du vil at terminbeløpet skal være like stort hele tida, eller om du vil betale mer i starten, og mindre etter hvert.

Serielån

Du betaler det samme avdraget hver termin (vanligvis hver måned). Rentene er høyest når nedbetalingen starter, og synker gradvis etter hvert som lånet blir mindre. Totalt innbetalt beløp (terminbeløpet) vil dermed synke fra måned til måned.

Annuitetslån

Du betaler samme terminbeløp hver måned. Med denne lånetypen er avdragsdelen liten i begynnelsen, mens rentedelen er stor. Etter hvert som avdragsdelen vokser, synker rentedelen. Men totalsummen er altså den samme gjennom hele låneperioden.

NB! En fordel med annuitetslån er den forutsigbarheten som ligger i at du kjenner terminbeløpet. 

Hvis saldoen på kontoen nærmer seg null, kan avdragsfrihet i en periode være et strakstiltak. Ulempen er at de samlede lånekostnadene blir høyere, ettersom rentene uansett løper, og du forlenger lånetiden. Får du innvilget søknaden, betaler du kun renter i perioden.

Sjekk andre banker

Hvis du allerede har et lån, kan det være penger å spare på å refinansiere. Ta kontakt med andre banker, be om tilbud, og oppgi lånesum og sikkerhet som du allerede har fått godkjent hos din eksisterende bank.  Hvis tilbudet er bedre enn hos din nåværende långiver: Ta kontakt med denne, og si at du har fått et tilbud som er bedre fra en konkurrent. Muligheten er stor for at banken din slår til med et minst like godt tilbud.

Refinansiering er også aktuelt hvis du har flere smålån. Ved å samle disse til ett lån, får du vanligvis bedre betingelser. Vær oppmerksom på at du ved bytte av bank normalt må betale tinglysings-, etablerings- og depotgebyr på nytt.

Leasing som alternativ 

Leasing er en mellomting mellom lån og leie, og forbindes ofte med bil. Ordningen kan imidlertid også brukes når du ønsker å skaffe deg andre driftsmidler/gjenstander.

Leasing kan være et aktuelt alternativ til lån hvis bankkontoen og kontantbeholdningen er slunken. 

Det aller meste av driftsmidler kan finansieres gjennom leasing. Her er noen eksempler: 

 • Produksjonsutstyr/-maskiner. 
 • Datautstyr. 
 • Transportmidler av ulike typer. 
 • Medisinsk utstyr. 
 • Fast eiendom.

Fordelen ved å lease er blant annet at du slipper å bla opp kapital du ikke har, samtidig som du får full bruksrett til gjenstanden. Du frigjør driftskapital til bruk på andre områder.

I utgangspunktet må du levere gjenstanden tilbake etter at leieperioden er over. Skattemessig behandles leasing som leie. Dette innebærer at 

 • Leasingselskapet aktiverer gjenstanden og foretar skattemessige avskrivninger. 
 • Som kunde utgiftsfører du leiebeløpet i din bedrifts regnskap.

Fordeler og ulemper med leasing 

Andre fordeler med leasing: 

 • Det kan forenkle bokføringen, ved at du kan utgiftsføre leiebeløpet over driftsregnskapet. 
 • Du slipper saldoavskrivning. 
 • Du slipper å tenke på hvordan du skal bli kvitt utstyret i etterkant, og hvilken pris du skal beregne.
 • Det er imidlertid ulemper også: 
 • Du eier ikke utstyret selv. 
 • Bortleaseren skal ha sin fortjeneste. Dette er det du som må betale.

Skatteplikt og fradrag 

Når den du leaser av anses som eier av gjenstanden i leasingperioden og du/din bedrift bruker gjenstanden hovedsakelig som driftsmiddel i inntektsgivende aktivitet, får du fradrag for leasingleien som leiekostnad.

NB! Hvis du betaler forskuddsleie for hele leasingperioden, skal dette fordeles til fradrag over det totale antall måneder leasingperioden varer.

Kjøpe gjenstanden etterpå 

Korteste leieperiode er ofte 3-5 år. Etter dette kan du ofte velge mellom tre alternativer: 

 1. Fortsette å leie, til lavere pris (som for eksempel kan tilsvare én månedsleie per år). 
 2. Si opp avtalen og levere utstyret. 
 3. Be om å få kjøpe gjenstanden.

NB! Du kan ikke gjøre forhåndsavtale om utkjøp av gjenstanden. Hvis slike avtaler er gjort på forhånd vil det ikke lenger kunne klassifiseres som leasing. Det anses da som å være opptak av et lån.

Det er altså nok av fallgruver å falle i når du skal finansiere dine investeringer og din utvikling, enten det skjer via lån, leasing eller på andre måter. Hva du skal velge, kommer an på hvilken situasjon bedriften din befinner seg i. Sørg uansett for å ha en åpen dialog med tilbyderne, og sjekk hva de kan tilby deg.

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!