5 tips til deg som ønsker å starte egen bedrift

Mange gründere har erfart at det tredje året etter etableringen er forbundet med de store utfordringene, og ikke etableringsåret slik mange tror. For mange virksomheter har det vist seg at de valgene man gjorde tidlig i etableringsfasen var avgjørende for å overleve de store utfordringene alle bedrifter i vekst må igjennom.

Mange bedriftsledere som ser tilbake til etableringen av virksomheten, peker blant annet på viktigheten av gode rutiner og organisering av virksomheten som noen av de viktigste grepene man bør gjøre tidlig. Videre er det viktig å bevisstgjøre de ansatte på hensikten og viktigheten av gode rutiner.

1) Oppdatert forretningsplan

Et typisk kjennetegn ved en vellykket gründer er å overlate minst mulig til tilfeldighetene. En god forretningsidé med en gjennomtenkt forretningsplan vil kunne hjelpe til å styre unna de verste fallgruvene.

Markedet og kunder er i konstant endring, og det er viktig at forretningsplanen også oppdateres fortløpende. I en slik hektisk kontekst er forretningsplanen et nyttig verktøy å navigere etter. Man bombarderes hele tiden med forslag og muligheter. Det å kunne sile ut de gode ideene er da en utfordring. En godt gjennomarbeidet forretningsplan er et godt verktøy til å sjekke ideer opp i mot. Ikke bare om ideen er liv laga, passer inn i konseptet og så videre, men også om selskapet har økonomi til å foredle ideen slik at det er mulig å tjene penger på den.

2) Rekruttere dyktige folk

Det kan vise seg viktig å sikre seg et godt nettverk bestående av personer med variert bakgrunn. Dette gjelder selvsagt for de personer man eventuelt ansetter, men også like viktig med tanke på de personene man knytter til seg som rådgivere. Du vil kunne finne en rekke slike nettverk både lokalt og nasjonalt, alt fra ulike interesseorganisasjoner til lokale handelskamre.

Etter hvert som selskapet vokser, kan det være avgjørende å få inn så variert kompetanse som mulig. Det å kunne løse så mye som mulig av oppgavene internt er både mer effektivt, og på sikt mer lønnsomt, enn til stadighet måtte kjøpe denne kompetansen i konsulentmarkedet.

3) Bli god på kundeoppfølging

Mange bedrifter har bukket under selv om gründeren var en kløpper på å generere lange og mange prospektlister. En klassisk gründertabbe er å rette blikket innover i egen organisasjon etter hvert som den vokser. Resultatet kan bli at kunder blir dårligere fulgt opp, med tap av omsetning som resultat.

Kundene har forventninger til deg og din virksomhet, men ikke nødvendigvis de samme forventningene som du prøver å innfri. Momenter som pris, produktkvalitet og leveringsbetingelser skulle man i utgangspunktet tro var de aller viktigste faktorene for å beholde en kunde. Her har undersøkelser vist at det kan være vel så viktig å bruke tid på kunden, som det å gi rabatter og bedre kvalitet.

Bruker du all din tid på å løpe etter nye kunder, er det sannsynlig at du står foran noen ubehagelige overraskelser. En god øvelse kan være å regne litt på hva som vil skje dersom du mister dine fem beste kunder.

Det er lite tillitsvekkende for en kunde som for eksempel opplever å få et generelt tilbudsbrev med én pris på et produkt, for så å bli ringt opp av sin selger som gir han et helt annet tilbud. Gode systemer, bevisste ansatte og klare rutiner er oppskriften på å unngå slike fadeser.

4) Bli kvitt ulønnsomme kunder

Det er en del tommelfingerregler knyttet til forholdet mellom bedrifter og deres kunder som i undersøkelser har vist seg å holde stikk. En av disse er 80/20-regelen hvor 20 prosent av kundene dine gjerne står for 80 prosent av omsetningen. Det skal ikke dyptgående analyser til for å se hva som skjer om du mister disse. Likevel bruker et flertall av bedrifter brorparten av sine salgs- og markedsressurser på kunder som de tjener lite eller ingen ting på. I følge BI-professor Gorm Kunøe ville mange norske småbedrifter trolig forbedret inntjeningen ved aktivt å kvitte seg med disse kundene – eller noe mindre dramatisk – være bevist på at tidsbruken skal stå i forhold til inntjening per kunde.

Her er det viktig å forholde seg til nøyaktig og oppdatert informasjon. Den eneste plassen du finner dette vil være i ditt regnskapssystem.

5) Gode systemer og planlegging

”Men vi tjente jo godt med penger…”. Det er dessverre ikke så rent få gründere som etter at konkursen er et faktum har sagt nettopp dette. Det tragiske er at for mange kunne den tunge turen til skifteretten relativt enkelt vært unngått.

Forklaringen på hvordan bedrifter plutselig befinner seg i en alvorlig likviditetskrise er mange, men noen gjengangere er det. Bedrifter som ikke anser et salg for avsluttet før pengene faktisk står på konto, vil ha større sannsynlighet for å styre klar av problemer i forhold til selskaper som regner salget for å være boks straks ordren tikker inn. En kredittsjekk vil heller ikke være å forakte dersom du skal inngå større avtaler – spesielt dersom det kan gå lang tid fra leveranse til betaling.

I mange tilfeller vil virksomheter med raskt vekst oppleve ”voksesyke” – volumet på utestående krav og fordringer vokser raskt, og en spesielt stor faktura fra leverandør kan sende deg til skifteretten mens du sitter og venter på penger fra dine kunder. Gode systemer og god planlegging er den eneste kur mot slike plager.

Lykke til!

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!