Slik starter du egen bedrift

Hvis du er blant de mange som ivrer etter å starte egen bedrift, får du noen tips på veien her.

1. Sjekk om du er klar

Det er lurt å reflektere over realismen i drømmen om egen virksomhet. Still deg selv disse spørsmålene:

  1. Er jeg klar for dette?
  2. Skal jeg starte med noe som krever investering og tid før inntektene kommer, eller har jeg nettverk og tjenester/varer som gjør at jeg får inntekter nærmest fra første dag?
  3. Skal jeg starte alene eller sammen med andre?
  4. Skal jeg ha ansatte, eller vil jeg helst slippe det ansvaret?

2. Velg foretaksform

Hva slags type foretak skal jeg starte? For de aller fleste står valget mellom enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS). Siden ni av ti velger et av disse alternativene velger vi å konsentrere oss om ENK og AS i fortsettelsen under.

Hovedforskjellen mellom ENK og AS er graden av risiko. I et enkeltpersonforetak er du som eier/innehaver ansvarlig for den totale økonomien i foretaket. I et AS er du i utgangspunktet kun ansvarlig for den kapitalen du har skutt inn i selskapet.

Men dette er den enkle og grunnleggende forskjellen. Vi skal se nærmere på de to måtene å organisere virksomheten på.

Enkeltpersonforetak

ENK er et godt alternativ hvis du skal starte alene, med lav risiko. Du kan ikke eie et enkeltpersonforetak sammen med andre fordi denne typen foretak ikke har egne skattesubjekter. De lignes sammen med eieren. Dette betyr at du skatter personlig fullt og helt av overskuddet, uansett hvor mye du bruker av det privat.

At ditt ENK ikke er et eget skattesubjekt innebærer også at du har det hele og fulle ansvaret for pengene ENK-et skylder. En konkurs i enkeltpersonforetak betyr at du går personlig konkurs. Det kan være en skremmende tanke for mange.

Dette er hovedgrunnen til at det kan være lurt å unngå enkeltpersonforetak hvis du er avhengig av å ta opp lån, må vente lenge på det første salget, må ansette andre helt fra starten av eller på andre måter driver med stor risiko.

Aksjeselskap

Du kan starte et aksjeselskap alene eller sammen med flere. AS-et er en egen juridisk enhet, slik at du i utgangspunktet bare er ansvarlig for den aksjekapitalen du har skutt inn.

Hvis selskapet går konkurs, innebærer dette blant annet at kreditorene ikke kan kreve at du selger dine private eiendeler for å betale det som selskapet skylder. Dermed er du bedre sikret mot personlig konkurs hvis det skulle gå skeis.

Det er her hovedpoenget med å velge aksjeselskap ligger: Med AS er den personlige risikoen lavere.

NB! Vær oppmerksom på at du som eneeier ofte må kausjonere for eventuelle lån aksje- selskapet tar opp, spesielt i startfasen og hvis økonomien i selskapet er sårbar. Ved en eventuell konkurs betyr dette at du personlig må ta gjelden på din kappe.

Fra 2012 har det blitt enklere å starte AS, blant annet at du kun trenger 30.000 kr i aksjekapital. Samtidig ligger det fallgruver her. Du kan nemlig bruke av aksjekapitalen til å betale stiftelsesomkostningene, og da sitter du kanskje igjen med 23.000-24.000 kroner i ren aksjekapital. Det er bortimot null, og du er avhengig av snarlig omsetning og/eller annen finansiering for å få driften til å gå rundt.

Forskjeller på AS og ENK

Sykepenger ENK

Som selvstendig næringsdrivende har du rett til sykepenger fra 17. fraværsdag. Sykepengene utgjør 80 prosent av sykepengegrunnlaget.

Sykepenger AS

Som lønnsmottaker i eget AS, har du de samme rettighetene som andre ansatte: 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. dag. AS-et må dekke de første 16 dagene, men får (i motsetning til et ENK), fradrag for kostnaden i regnskapet sitt.

Skatt ENK

Du skatter fullt ut av hele overskuddet, selv om du ikke tar hele overskuddet ut til privat bruk. Dette betyr i praksis at det ikke har noen betydning hvor mye du fører inn og ut av foretaket. Du betaler forskuddsskatt fire ganger i året, ut fra forventet overskudd. Dette betyr at du kan risikere at forskuddsskatten kommer før du har tjent pengene. Vær oppmerksom på at du via Skatteetaten.no kan endre forskuddsskatten.

Skatt AS

Aksjeselskaper skal betale forskuddsskatt i to terminer, men til forskjell fra enkeltpersonforetak skjer dette året etter inntektsåret. Skatten beregnes av overskuddet i selskapet, etter at lønnskostnader er trukket fra. Det er viktig å være klar over at du ikke uten videre kan flytte penger ut og inn av et AS, selv om du er eneaksjonær. I hovedsak vil uttak medføre skattetrekk og arbeidsgiveravgift som for en hvilken som helst annen ansatt.

Skattenivå

Hvis vi går ut fra at hele overskuddet i foretaket tas ut til privat bruk, viser regnestykker at ENK de siste årene har kommet dårligere ut enn AS med tilsvarende overskudd. Økning i minstefradraget for lønnsmottakere er én av årsakene til dette. Likevel er forskjellen forholdsvis liten for en liten bedrift med enkle forhold.

Reise ENK

Hvis du reiser mye i yrket, er det greit å være klar over at du i et ENK må sørge for å ta vare på alle bilag. Du kan i hovedsak ikke bruke statens satser, slik du kan i et AS.

Reise AS

I et AS kan du bruke statens reiseregulativ i større grad. På tjenestereise kan du for eksempel overnatte hos slekt og venner og få fradrag ut fra satsen for ulegitimert nattillegg. I et ENK har du ikke denne muligheten.

3. Planlegg

Etter at du har funnet ut hvilken type foretak som passer best for deg, anbefaler vi at du tar en kritisk runde med deg selv eller sammen med noen du stoler på og som kan gi deg konstruktive tilbakemeldinger.

Her er noen spørsmål du kan stille deg selv:

  1. Er forretningsideen min god nok, og hvordan møter jeg kampen mot konkurrentene?
  2. Hvor finner jeg kundene?
  3. Hvordan skal jeg få lønnsomhet i det jeg skal drive med?

Du kan velge om du vil bruke en forretningsmodell, forretningsplan eller begge deler. Det som er viktig er at dokumentet gir deg en klart oversikt og planene og fristene er justerbare.

En forretningsplan er en strukturert og gjennomarbeidet fremstilling av dine planer om å starte egen virksomhet. Planen beskriver forretningsideen og hvordan du skal tjene penger på den. Den beskriver virksomhetens mål og hvordan disse målene skal nås.

En forretningsmodell beskriver hvordan bedriften skal gjennomføre det i praksis.

4. Du er klar for å starte

Du registrerer bedriften via Samordnet registermelding på Altinn.no. Det er enkelt å registrere et enkeltpersonforetak. Ettersom aksjeselskap er en egen juridisk enhet, er prosessen litt mer omstendelig.

Hva så, når du har vært innom Altinn.no og registrert bedriften? Her er noen tips:

  1. Begynn med inntektene, og vent med store kostnader. Samtidig skal du ikke “spare deg til fant”.
  2. Søk gjerne om støtte der det er mulig å få det, men ikke la bedriften din bli avhengig av tilskudd. Da har den ikke livets rett. Se på eventuelle tilskudd, stipend som bonuser som øker handlingsrommet ditt ytterligere.
  3. Lag deg gode rutiner for arbeidet i bedriften din, og sørg for å ha klare skiller mellom arbeid og fritid. Du må gjerne jobbe mye i starten, det er sannsynligvis helt nødvendig, men skaff deg små tidslommer der du kobler helt av.

Lykke til!

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!