Føre regnskap selv? 8 viktige punkter

Når du driver for deg selv, er det ikke et krav å ha regnskapsfører. Mange ønsker derfor å føre regnskap selv. Glem Excel eller fysiske regneark – dette kan du gjøre i eAccounting, hvor du også kan sende fakturaer. 

Og nå: sende skattemeldingen direkte! 🥳

Det er mange fordeler med å samarbeide med noen som kan faget, i alle fall i starten. Du kan også gjøre en kombinasjon, hvor du gir noen oppgaver til regnskapsfører og tar noen selv.  

Men – la oss si at du vil gjøre alt på egenhånd. Vi gir deg tipsene på veien!

Husk! Regnskapsplikt

Alle AS-bedrifter har plikt til å føre regnskap, samt alle ENK-bedrifter som tjener mer enn 50 000 kroner i året. Om du tjener mindre enn dette, er det likevel anbefalt å føre opp utgifter og inntekt, for å holde oversikt selv. Og ikke minst dersom du vil satse på å tjene mer, så har du en god vane allerede.

1: Hva? 

For å starte med det grunnleggende: Når du fører regnskapet selv, skal du registrere kjøp og salg for bedriften din. Deretter tar eAccounting seg av automatisk utregning av summer, holde oversikt over fristen, sende inn næringsoppgave og mva-oppgave direkte til Altinn.

I det du gjør et salg og sender en faktura, vil dette registreres av programmet som et bilag og debet/kredit-registreringen skjer av seg selv, slik at det blir balanse.

2: Kredit og debet

Bli vant til disse to ordene; debet og kredit. Når dette ikke er i dagligtalen, kan det skape forvirring. Vi forklarer begrepene:

Debet: er å føre et beløp som pluss når; en kostnad økes, gjeld reduseres, en eiendel øker i verdi. 

Kredit: er å føre et beløp som minus, når: en eiendel reduseres i verdi, inntekt eller gjeld øker. 

Når du fører debet (pluss), øker det kostnader til bedriften. Når du fører kredit (minus) er det når firmaet har brukt penger.

Et kjøp skal ha plussfortegn på en kostnadskonto, siden det øker kostnadene til bedriften din, og minus på en bankkonto, siden firmaet ditt har brukt penger. 

Du er selv ansvarlig for å følge med på hvilke bilag som er gyldige, og hvordan de skal føres. Følg også med på reglene for din bransje, det kan endre seg!

Bilag: er dokumentasjon av transaksjoner, som en faktura som gir deg inntekt eller faktura/kvittering som er en utgift. 

3: Kontoplan

Når du er inne i eAccounting sitt regnskapsprogram, kan du klikke deg inn på «Kontoplan». Her får du en god oversikt på de ulike kontoene. 

eAccounting benytter Norsk Standard Kontoplan, men du kan enkelt legge til nye eller redigere eksisterende kontoer. 

Kontoplanen deler opp regnskapet ditt, så se på det som noe som hjelper deg! Den organiserer inntektene og kostnadene slik at du (og Skatteetaten) får oversikt over bedriftens økonomi. 

Man deler gjerne regnskapet inn i to deler – balanse og resultatregnskap.

Tips: eAccounting har en kontoplan-hjelp, hvor du kan søke etter de ulike kontoene. 

4: Balanse

Dette er oppstilling av eiendeler på den ene siden, og gjeld og egenkapital på den andre siden. 

Inngående balanse benyttes hvis du begynner i starten av et regnskapsår, som vi nå er i. Her benytter man kontoklassene 1000-2999.

5: Resultatregnskap

Når du ser på resultatregnskapet kan det si noe om hvordan driften har gått i løpet av et regnskapsår, samt se om bedriften har gått med overskudd eller underskudd.

Selv om resultatet summeres ved årets slutt, er det viktig å holde oversikt hele året – og gjelder uavhengig av selskapsform. 

I dette regnskapet fører du noter, det vil si opplysninger om hva beløpet gjelder. 

Her anbefales det å føre raskt etter kjøp/salg, slik at du ikke glemmer hva posten handlet om. Opplysningene skal forklare hvordan du har kommet frem til beløpet som er ført opp, slik at dette også er forståelig for Skatteetaten.

6: Reskontro

Dette er et hjelpemiddel som skal gi deg kontroll over dine krav og fordringer.

Fordringer = når en kunde skylder bedriften for en tjeneste eller vare de har kjøpt. Med hektisk hverdag og en bedrift som går bra, kan dette være vanskelig å holde oversikt over dette selv. 

Som regel vil det holde å purre på kunden, sende inkasso eller gjøre en avtale om utsettelse dersom kunden har utfordringer med å betale. 

Men, dersom kunden faktisk ikke kan betale, kan du føre fordringen som tap. Da må den oppfylle minst ett av disse kravene: 

  • Fakturaen har gått til inkasso, men ikke blitt betalt.
  • Det er seks måneder siden forfall, du har sendt minst tre purringer.
  • Bedriften har gått konkurs eller er avviklet.
  • Det er opprettet konkursbo på kunden.

En «fordel» med å føre tap hvis du ikke får se pengene, er at du kan du hente tilbake merverdiavgift som du har betalt til staten for fakturaen det gjelder. Du reduserer dermed resultatet ditt, som kan gi lavere skatt.

7: Hvordan retter jeg feil? 

Å rette opp feil i bilag er ikke komplisert, og at feil skjer i regnskapet ditt er helt naturlig. Alle bilag skal være nummerert i rekkefølge, og da må det ikke være hull i denne serien. Du nullstiller i stedet bilaget og oppretter et nytt – og motsatt. 

Reversere bilag kalles dette, og her forklares enkelt hvordan du kan gjøre dette i regnskapsprogrammet hos eAccounting.

8: Likviditetsprognose 

Dette ordet popper opp når du logger inn hos eAccounting, og kan være en motiverende oversikt å følge. Man snakker gjerne om å ønske seg «god likviditet», fordi dette uttrykket beskriver evnen du har til å betale kommende regninger og utgifter.

Ser du at likviditeten er dårlig, kan det være lurt å sette inn giret for ekstra salg. Eller gjøre noen kreative valg for bedriften – her finner du flere råd for å skille deg ut blant konkurrenter! 

Lykke til! 

Skrevet av Silje Reistad.

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!