Skattemelding: De vanligste feilene

For mange med bedrift er mai en måned som kan gi en bismak, til tross for mange fridager og bedre vær. En tid hvor mange utsetter noe alle (ironisk nok) gleder seg til å levere: skattemelding og næringsspesifikasjon.

Har du hatt bedrift en stund, kjenner du til følelsen når du sender inn. Den går ofte i en av to retninger; lettelsen når du er trygg på riktige tall, eller usikkerheten over å mangle oversikt over det du nettopp sendte fra deg. 

Du er ikke alene!

Tilbud! Når får du eAccounting Start + årsoppgjør til 1000 kr/året. Les mer om tilbudet og årsoppgjør i eAccounting.

Feilen flere gjør

Som regnskapsfører har Jørn fått en god bunke spørsmål de siste ukene. Men hva er det folk spør mest om?

– Nå hjelper jeg mye med årsavslutning, det er mange som spør mye om hvordan det skal gjøres. 

Hva er dine råd før levering?

– Husk å sjekke om du har avstemt banken din. Når jeg spør om dette sier alle ja, men så ser jeg på kontoutdraget for desember hos enkelte, og det stemmer ikke overens. Da må vi gå gjennom og finne hva som er ført feil.

Hva kan ha skjedd da? 

– Bankkontoene skal stemme med kontoutskriftene for 31. desember. Er det differanse her så må de finne ut hva de har glemt å føre, eller om de har ført noe to ganger eller lignende. 

Hvordan kan det løses? 

Ved å gå over kontoutskrifter og bilag kan man få endret dette før levering. I eAccounting har vi en skattemodul som sørger for at man ikke får gjort så mye feil.

For deg med ENK 

Hos personer med enkeltpersonforetak er det ofte spørsmål knyttet til privatøkonomi, og hva som kan føres som utgifter for å få mindre skatt.

Det er en kjent sak blant regnskapsførere at mange ikke har helt oversikt over hva man ikke har rett til og ikke.

– Mange prøver seg på å få skrevet av daglig lunsj, dette gjelder kun dersom du har møter med kunder eller jobber overtid. Hvis du jobber lenger enn ti timer på en dag, kan overtidsmat være godkjent som utgift. Husk det er ikke fradrag for MVA på mat og drikke. Overtidsmat er det beløpsgrense på kr. 200,-

Når du har ENK tar du ut «lønn» som privatuttak. Dette bokføres på konto 2060 etter hvert som det tas ut, og skal overføres til konto 2050. 

– Dette er det mange som glemmer før årsavslutningen. Da vokser det på kontoen og ser uoversiktlig og forvirrende ut. Dette er ikke straffbart, men da blir det fort rot i systemet. 

Balansen

Et område hvor det også pleier å være litt krøll, er balanserapporten; 

– Når årsavslutningen skal gjøres, skal man se på balanserapporten for regnskapsåret. Nederst i rapporten står det en sum. Der skal det stå 0,- og hvis ikke har man et avvik i regnskapet. Dette skyldes alltid at man ikke har bokført disponering av resultatet året før.

Her er det mange som må gå også lenger tid tilbake for å finne en feil som man ikke har oppdaget. 

– Hvis man går tilbake til balanserapport for året før og ser midt under egenkapital, finner man en post som heter udisponert resultat. Hvis det står et beløp her, har du ikke bokført årsresultatet for dette året. Dette beløper skaper da avviket for året nå. 

– Med skattemodulen i eAccounting får får du dette ferdig da den gjør alle disse beregningene for deg. 

For den som er ekstra bekymret her, understreker Karlsen; 

– Dette er ikke straffbart, men gir styr og rot i systemet ditt.

Har du ENK? Disse skattefradragene bør du vite om.

Mva-feil kan gi kontroll

Med ENK skatter du av årets resultat, og av det siste beløpet på resultatrapporten. 

Du må også her huske å avstemme og følge med på at mva-kontoene er ført riktig. 

– Skyldig mva skal stemme med siste avstemte avmelding. Salget skal ikke på konto 2700 og 2710, men på 2740.

Dette er et punkt som er ekstra nøye for både deg med ENK og AS, har du rot her kan du få kontroll fra skattemyndighetene.

Skatteetaten: Vanlige MVA-feil.

Punktene for AS

For deg med AS skal du også avstemme alle bankkontoer, og det samme gjelder med mva som med ENK.

– Du skal ikke ha noe på konto 2700 og 2710. Kun 2740 skal stemme med siste innsendte avmelding. 

– Det er også viktig at kontoene 2500, 2510 og 2540 gjøres opp, og bokføres til 0 mot konto 2050. Slik at konto 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet er skatt for 2021.

– En konto som flere glemmer er 2740 som er skyldig arbeidsgiveravgift. Husk at konto 2600 skal avstemmes mot siste terminoppgave og at beløpene stemmer.

– Dersom man sliter med å fylle ut skattemelding selv om man har skattemodulen, er det gjort noe feil i skatten.

Har du AS? Disse skattefradragene bør du vite om.

Trenger du å utsette?

Mange merker i mai at det hadde vært best å få hjelp fra regnskapsfører før man sender inn papirene til Skatteetaten. Et tips her er å søke om å utsette. 

– Det kan være nesten håpløst å få hjelp av regnskapsførere i perioden før 31. mai. Da kan man søke om utsettelse og du får automatisk en måned ekstra. Det viktige da er at man søker om dette før utgangen av 31. mai, hvis ikke får du gebyr. 

Han understreker at hvis du er usikker så er det bedre å utsette enn å levere feil; 

– Hvis du sender inn feil så kan du få brev fra skatteetaten som ikke er så hyggelig. Søk om utsettelse i stedet og gjør det riktig sammen med en regnskapsfører. 

Rette feil med bilag

At feil skjer i regnskapet ditt er helt naturlig, og det kan rettes opp før du sender inn årsoppgave. Alle bilag skal være nummeret i rekkefølge, og da må det ikke være hull i denne serien. Du nullstiller i stedet bilaget og oppretter et nytt og motsatt. 

Lykke til!

PS: Har du levert årsoppgjøret?

Vi hjelper deg på vei:
Slik gjør du årsoppgjør med AS
Slik gjør du årsoppgjør med ENK

Skrevet av Silje Reistad.

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!