Skattefordeler: Mat og reise

Når du driver eget selskap er det én utgift som dukker opp ganske hyppig, nemlig mat- og reiseutgifter. Møter over en middag, mat på jobbreise eller andre kostnader som naturlig gir utgifter når du flytter deg fra sted til sted.

Det er viktig å kjenne til reglene, så du ikke beregner disse utgiftene feil i regnskapet. 

1) Utgift knyttet til foretaket:

Ja, det sier kanskje seg selv, men likevel et viktig punkt for å enkelt sjekke av om kvitteringen du tok imot på kafeen kan brukes i regnskapet ditt;

Dersom du skal kunne føre mat, drikke eller reise som utgift i regnskapet, må kjøpet hovedsakelig være i forbindelse med driften i foretaket ditt. Merk: Daglig lunsj er ikke en del av dette, en kjent misforståelse for regnskapsførere som forteller at mange ikke er klar over dette.

Eksempler på dette er hvis du har et møte utenfor kontoret ditt hvor du spanderer lunsj eller en kaffe, er på restaurant eller kafé med en potensiell kunde, du bestiller overtidsmat etter å ha jobbet sammenhengende i over 10 timer, eller hvis togreisen var for å treffe en kunde i forbindelse med ditt ENK eller AS. Du må da huske å oppgi firmanavnet og navnet på personen du hadde møte med, samt formålet med møtet.

2) Alkohol – hvor går grensa mellom privat og jobb?

Drikke til maten regnes som en del av måltidet og kan føres som utgift, også ved kjøp av alkohol. Men kjøp av alkohol utover det som er normalt til måltidet, anses som en privat utgift. Er du på en tjenestereise kan du føre to enheter med alkohol, dette er kun øl og vin og gir ikke mva-fradrag.

Husk! Skattefradrag gis som hovedregel bare når det er kostnader som kan dokumenteres, så husk å ta vare på kvitteringene! Gjør en vane av å notere hva det gjelder med en gang. Med eAccounting kan du enkelt føre inn kvitteringene i appen og trygt kaste den etterpå.

3) Yrkesreiser – hva definerer det?

Dersom du reiser i forbindelse med foretaket vil det naturlige være å få fradrag på utgifter knyttet til mat. Vurderingen her er at reisen skal overstige 15 kilometer én vei og vare over seks timer. 

Merk: Reisen til og fra arbeidsplassen din skal ikke sees på som yrkesreise, og føres ikke i regnskapet.

4) Reiser med overnatting

Du må overnatte eller bo utenfor hjemmet ditt på grunn av jobben for å kunne føre overnatting i regnskapet. Det er viktig at du tar vare på dokumentasjon på at det er du som har vært på reisen, hvorfor du dro og hva du har gjort som har vært relevant for jobben. 

Opplysningene skal være dato, klokkeslett for avreise, sted og gateadresse, formålet med reisen, hvilke kunder man har hatt møte med og navn på personen(e). Dette skal legges ved i regnskapet ditt.

Mva-fradrag får du på overnatting, men ikke mat, som for eksempel frokosten.

TIPS! Overtidsmat 

ENK: Hvis du med enkeltpersonforetak jobber lenger enn 10 timer på en dag, kan overtidsmat være godkjent som utgift. Beløpsgrensen på overtidsmat er 200 kr. Det vil si at dersom maten koster 300 kr, skal du kun føre 200 kr på posten 5915 Overtidsmat, og de resterende 100 kr på 7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget. Dersom maten kostet 80 kr, skal du føre 80 kr på 5915 Overtidsmat. Drikke kan dekkes utenom mat, så det er kun maten som ikke skal koste mer enn 200 kr.

AS: Med et aksjeselskap er grensen for skattefritt beløp 200 kr per dag, per ansatt. Foretaket legger inn dette som vanlig kjøp uten MVA fradrag, og har lov å betale den ansatte mer enn 200 kr, men da må den ansatte skatte av beløpet over dette. Hvis summen er 300 kroner, skal 200 kr på 5915 Overtidsmat og det resterende beløpet på 100 kroner skal legges inn under Andre fordeler.

5) Mva-fradrag

Du har ikke rett på mva-fradrag på matutgifter, men du kan få fradrag ved overnattingsutgifter på jobbreise. Frokost gjelder ikke her.

Hvis du er mva-registrert får du kun mva-fradrag på kjøp av mat og drikke for videresalg, og her brukes som regel MVA-valget “Ingen”.

6) Hva med mat til meg selv?

Mange er usikre på om maten i løpet av arbeidsdagen din kan skrives av. Et måltid til deg selv i løpet av en vanlig dag på jobb kan du ikke føre i regnskapet, da dette regnes som en privat utgift.

Unntaket er hvis du har jobbmøter og spanderer mat eller drikke, dette gjelder både på kontoret ditt eller utenfor. Her er grensen 526 kr per person i 2022, igjen; når maten serveres utenfor ditt vanlige arbeidssted.

Viktig! Hvis kjøpet går over denne grensen, mister man hele fradraget. Er det et internt møte gjelder ikke grensen på 526 kroner, og selskapet må ha ansatte. Dette gjelder ikke firma uten flere ansatte enn eier, eller hvis det er nær familie som er ansatt. 

7) Hva med pendling?

Dersom du pendler, har du krav på fradrag knyttet mat, reise og overnatting etter staten sine satser, og du skal ikke føre dette i regnskapet ditt.

Lykke til!

PS: Har du levert årsoppgjøret? Vi hjelper deg på vei:
Slik gjør du årsoppgjør med AS
Slik gjør du årsoppgjør med ENK

Skrevet av Silje Reistad.

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!