Slik gjør du årsoppgjør med AS

Nytt år betyr blanke ark, og for bedriften din handler det om å gjøre klart for nytt regnskapsår. Nøkkelen er å være tidlig ute.

For deg med AS skal årsregnskapet godkjennes en måned før leveringsfristen, og derfor kan det være lurt å begynne i god tid. Da har du tid til å rette opp eventuelle feil og slipper høye skuldre når du heller kan nyte vårsola eller legge planer for det nye året.

Alle aksjeselskaper er regnskapspliktige, og hvert år skal skattemelding og næringsspesifikasjon leveres på vegne av bedriften. Med vår sjekkliste under får du vite alt du trenger.

Tilbud! Når får du eAccounting Start + årsoppgjør til kun 1000 kr/året.

Les mer om tilbudet og årsoppgjør i eAccounting.

Årsoppgjør med AS – hva vil det si?

Når vi snakker om årsoppgjør er det ofte to hovedpunkter vi tenker på:

Regnskapet til foretaket ditt, som vil si å gjøre ferdig årsregnskapet. Årsberetning er en del av årsregnskapet som kun skal leveres hvis du er regnskapspliktig, og i tillegg omsetter for mer enn 70 millioner i året. I tillegg kommer eventuell revisjonsberetning, som vil si at revisor skal beskrive sine oppgaver og plikter.

Skattemeldingen, som handler om rapportering til skattemyndighetene om hva du har tjent, og om du har betalt riktig skatt. Næringsspesifikasjonen sender man sammen med skattemeldingen. Husk at du må sende inn ligningspapirene (fellesbetegnelsen på skattemelding med vedlegg) selv om du ikke har hatt noe drift, eller hvis du holder på å avvikle selskapet.

Hvorfor?

Disse ligningspapirene brukes for å vise myndighetene hva du skal skatte, og årsregnskap er offentlig tilgjengelig og viser hvordan det går med firmaet ditt.

Hva er fristen?

Levere skattemelding og næringsoppgave: 31. mai 2024.

Siden regnskapet hos et aksjeselskap skal godkjennes, må årsregnskapet ferdigstilles i god tid før fristen for utarbeidelse som er 30. juni 2024, seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Innsending av årsregnskapet skal skje senest 31. juli 2024.

Hvis virksomheten ikke overholder fristen, vil dere få et gebyr.

Årsregnskapet skal leveres elektronisk gjennom Altinn, og dette gjelder alle regnskapspliktige. 

Unntaket er mindre selskaper og regnskapspliktige som setter opp sine årsregnskaper etter internasjonale regnskapsstandarder, disse skal sende inn regnskapet på e-post til regnskapsregisteret.

Sjekkliste for årsoppgjør med AS:

1. Sjekk at alt er registrert

Sjekk at alle fakturaer og bidrag er lagt til, og alle kjøp og salg er registrert i regnskapet ditt. Kan det være noen du har glemt, eller sortert et annet sted, kanskje du har flere i mail-innboksen? Dersom du har utgifter fra fjoråret du skal betale faktura for året etter, skal de likevel i regnskapet for året de ble kjøpt.

Ved slutten av hver måned gjennom året er det lurt å avstemme bankkonto, som vil si å sammenligne det som har gått inn og ut på firmakontoen med det som står i regnskapet. Gå nå over dette for hele året.

2. Få oversikt over alle avtaler

Sjekk at du har oversikt over alle avtaler mellom aksjonærer (en eier av en eller flere aksjer) og selskapet.

3. Eiersammensetninger

Ha en oversikt over eventuelle endringer i eiersammensetningen gjennom året.

4. Periodisering

Periodisere, som vil si å føre inntekter og kostnader i riktig periode. Dersom du gjør en jobb i desember, men sender faktura i januar, skal du likevel føre jobben i regnskapet ditt for desember, slik at det gir et mer riktig bilde av bedriften din. Dette gjelder også utgifter. 

Ved å periodisere sørger man for å skatte riktig for fjoråret, siden alle relevante inntekter og kostnader er med.

5. Avskrivninger

Når du har avskrivning i regnskapet, skal du legge ved skjema for dette med skattemeldingen. Å avskrive vil si å redusere verdien til en gjenstand du eier, ettersom tiden går. 

Det du kjøper som er verdt mer enn 15 000 kroner og som er forventet å ha en levetid på minst tre år, skal føres i regnskapet som en eiendel og ikke som kostnad. Kostnaden føres fortløpende gjennom året via avskrivningene.

Med AS skal man bruke det som kalles saldoavskrivning i skattemeldingen, som vil si en fast prosentsats satt av myndighetene. Hos eAccounting støttes kun lineære avskrivninger og ikke automatisk saldoskriving, men du kan enkelt regne ut dette selv ved å se på satsene fra ditt regnskapsår

Se alle oppdaterte satser fra Skatteetaten, også med endringer knyttet til koronaviruset.

Skatteetaten forklarer at du må gjøre vurderingen vedrørende om investeringen skal avskrives over tid, eller om du kan fradragsføre investeringen i sin helhet med en gang.

6. Lønnsopplysninger

Ha oversikt over lønnsopplysninger på daglig leder og styremedlemmer.

7. Balansen i regnskapet

Balansen i regnskapet – se over og dokumentere at dette stemmer. Stemmer regnskapet med kjøpekontrakt for nye eiendeler? Stemmer regnskapet med årsoppgaven du har fått av banken?

Hvis aksjer har tapt verdi, eller du eier noe som har fått skader, er ikke dette lenger verdt det samme som tidligere. Dette må da nedskrives, og gjøres ofte med revisor. Husk at en verdi aldri kan justeres opp. 

Før fakturaer som tap dersom du har bevis på at du ikke vil få betalt. 

Du kan hente ut avstemmingsinformasjon fra Altinn, som viser hva du har rapportert av lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger, skattetrekk og mer. Sjekk at den stemmer med det som står i regnskapet.

Dersom du finner feil, vil det være best å føre et motbilag, også kalt korrigeringsbilag, som vil nullstille det som er ført opp. Deretter fører du nye, riktige bilag. 

8. Ha dokumenter klare

Gjør alle nødvendige dokumenter klare, eller det vi kaller ligningspapirer.

9. Hvilke regler gjelder?

Ligningspapirene følger skatteloven, mens årsregnskapet følger regnskapsloven. Som oftest vil de to lovverkene være like, men det finnes unntak, som når det gjelder avskrivning. Du må bruke saldoavskrivning i ligningspapirene, men kan bruke lineær avskrivning i årsregnskapet.

Når du lager ligningspapirer og årsregnskap, kan du ende opp med ulike skattebeløp. De forskjellene vil utjevnes over tid fordi totalbeløpet du skatter av er likt, men er bare fordelt ulikt over årene.

Du må bokføre når du har mer skatt i det regnskapsmessige regnskapet enn i det skattemessige. Altså at du skatter mindre i år på grunn av de skattemessige reglene enn det årsregnskapet tilsier. Det kalles skatteforpliktelse.

Skattefordel er når du har mer skatt i det skattemessige regnskapet enn i det regnskapsmessige. Altså at du skatter mer i år enn det årsregnskapet tilsier. Dette er valgfritt å bokføre, men dette kan se bra ut for bedriften din i fremtiden.

Har du tidligere ført et udekket tap på konto 2080 og går med overskudd for dette året, må du veie opp tapet før du fører det resterende beløpet på konto 2050, og eventuelt kan ta utbytte.

10. Gjør opp mellomregningskonti

Gjør opp mellomregningskonti. Hvis ikke risikerer du at penger du skylder selskapet blir beskattet som utbytte, etter nye regler for aksjonærlån.

Husk! Du trenger ikke å få godkjent årsregnskapet av en revisor så lenge du omsetter for mindre enn 6 millioner, og du har en balansesum på under 23 millioner, samt gjennomsnittlig antall ansatte som utgjør mindre enn 10 årsverk.

Se også: Gjør årsoppgjøret enkelt i eAccounting.

Hva er noteopplysninger?

Det er tilleggsinformasjon som redegjør for opphavet til beløpene i de ulike delene av regnskapet, og noe alle selskaper er pliktige å legge til i årsregnskapet.

Noteopplysninger skal gi forståelse av resultatet av regnskapet. Hva som er obligatorisk å legge til for et selskap er avhengig av størrelse på firmaet, men også hvilke opplysninger man selv synes det er viktig å gi mer informasjon om. 

Det er ikke alle selskaper som trenger å legge til opplysninger for alle beløpene i årsregnskapet, men det er noen obligatoriske poster.

Som MVA-pliktig, bør du ikke sende inn oppgaver til det offentlige før du er ferdig med å føre regnskap for 2023. Utenom dette kan du begynne å føre på neste regnskapsåret før du avslutter det gamle.

Du må sende årsregnskapet til Regnskapsregisteret i tillegg til skattemeldingen, som du sender til Skatteetaten.

Hva skjer etter jeg har sendt årsoppgjøret?

Når årsregnskapet er saksbehandlet, vil virksomheten få tilbakemelding i innboksen i Altinn, og varsling på e-post eller tekstmelding.

Hvis du har sendt årsregnskapet innen fristen, vil du få to uker til å rette opp eventuelle feil eller mangler uten at dere får gebyr.

Tenk så behagelig å ha dette klart lenge før fristen? Gå over vår sjekkliste og du er snart i rute med årsoppgjøret, samt til å levere skattemelding og næringsspesifikasjon. 

Lykke til med årsoppgjør og det nye året! 

Skrevet av Silje Reistad.

Trenger du et regnskapsprogram?

Prøv eAccounting gratis i 30 dager. Helt uforpliktende!